Grootouders


Een nadere kennismaking met de vier grootouders van Sophia en hun afkomst. Per familie-lijn vallen bepaalde dingen op, zoals bepaalde beroepen. Sommige families hebben voorouders, die al eeuwen rond dezelfde plaats wonen, andere komen juist van heinde en verre. Klik op de kaartjes voor een interactieve kaart.

Stamouders
Per familie wordt een wisselende stamouder onder de aandacht gebracht (ververs de pagina voor een andere stamouder). Een stamouder is 9 generaties terug en betekent een sprong van zo'n 3 eeuwen de geschiedenis in.

   ouders-grootouders-overgrootouders-betovergrootouders-oudouders-oudgrootouders-oudovergrootouders-oudbetovergrootouders-stamouders

In theorie zijn er 512 stamouders. Deze zijn lang niet allemaal gevonden en sommige komen vaker dan één maal voor (kwartierherhaling).


Vermeulen


Hans Vermeulen is de opa van vaders kant.

De familie Vermeulen komt voornamelijk uit Zuid-Holland.
Willem Rokus Vermeulen trouwde met een Duitse vrouw, Martha Piro. Hij had haar ontmoet toen hij in Hannover te werk werd gesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar voorouders kwamen uit Hannover en uit Saarland.


9 juni 1748 doop Dirk Leendertsz Vermeulen

Er loopt zowel via de familie Vermeulen als via de familie Van der Jagt, een lijn naar Emont Cranendonck, die verwant zou zijn aan diverse adelijke families.

Plaatsen met veel voorouders:
- Gouda
- Ouderkerk aan den IJssel
- Nieuwerkerk aan den IJssel
- BerkenwoudeWisselende stamouder belicht:Bosch


Gerda Bosch is de oma van vaders kant.

De familie Bosch is een Amsterdams familie. Door de eeuwen heen, zijn mensen uit vele streken naar Amsterdam getrokken, meestal op zoek naar werk. Ook heeft de familie een flinke Vlaamse tak. Een groot deel van de Vlaamse afkomst is in de familie gekomen door Philomena Goossens, die als jonge vrouw uit Vlaanderen naar Amsterdam trok.
Daarnaast zijn er ook familielijnen naar religieuze vluchtelingen uit Antwerpen , Brugge en Wervik .


Hendrik Johannes Bosch & Berendina Alberta Vorrink

Hugenoten, Franstalige protestantse vluchtingen, zijn naar Amsterdam gekomen, of naar Leiden. Textiel werkers trokken vaak naar Leiden, daarna is een enkele afstammeling vanuit Leiden naar Amsterdam gekomen, zoals Catharina Taffin.

Buitenlandse plaatsen met voorouders:
- Bergen
- Gent
- Granada
- Montauban
- Puylaurens
Wisselende stamouder belicht:drie vrouwen


In de kwartierstaat van Gerda Bosch staan in de 19e eeuw drie vrouwen, die binnen 15 maanden geboren worden:
Johanna Clazina van Beijeren, geboren 16 augustus 1838
Geertruida Berendina Lenderink, geboren 19 september 1838
Philomena Goossens, geboren 28 oktober 1839

Deze drie vrouwen vertegenwoordigen drie, zeer verschillende, familielijnen.

Van Beijeren

In het geslacht Van Beijeren vinden we gildeleden terug. Claas Jansz van Beijeren was scheepstimmerman en Klaas van Beijeren was meester witwerker. Klaas was getrouwd met Johanna Lebbing. In het geslacht Lebbing zaten chirurgijns. Roelof Lebbing is vanuit Winterswijk naar Amsterdam gekomen om chirurgijn te worden. Zijn zoon Bernardus werd ook chirurgijn, en diens zoon Roelof was opper chirurgijn in het hospitaal in Batavia. Via Roeloff Lebbing gaat er een familielijn, via zijn moeder, naar het geslacht Van Eerde uit Winterswijk. Deze lijn is, via een onecht kind van Agnes van Eerde, verbonden aan de adele tak Van Eerde.

Lenderink

Familie Lenderink kwam uit Zutphen en was daar vooral bekend om de wasserij Lenderink. Via moeders kant vinden we voorouders in de kop van Overijssel.
Geertruida Berendina trouwde met Barend Albertus Vorrink. De familie Vorrink kent zijn oorsprong in Neuenhaus, thans Duitsland. Barends moeder stamt af van de Hugonoten familie Villele.

Goossens

Philomena Goossens kwam uit Zele. Haar voorouders kwamen uit Oost-Vlaanderen en de noordwest hoek van Vlaams-Brabant.wandeling in Amsterdam


Verschillende plaatsen in Amsterdam zijn belangrijk geweest voor de voorouders van familie Bosch. Om een wandeling langs die plaatsen te maken kan gebruikt gemaakt worden van onderstaande link voor de locaties in Google Maps:

plaatsen Bosch in Google Maps

Broks


Peter Broks is de opa van moeders kant.

In de familie Broks zijn veel landbouwers terug te vinden. Ze woonden vrijwel allemaal in het oosten van Noord-Brabant, in de driehoek Den Bosch-Eindhoven-Oss.


5 mei 1748 doop Walterus Joannis Brock
afkomst BroksW. Brock 1612

Wapen Bacs

Brock 1377

Everart Henric Brocken

De oudste, met enige zekerheid vastgestelde, voorvader is Everart Henric Brocken. Van zijn kleinzoon Henrick is een brief bewaard gebleven, geschreven aan Wouter Brock, kanunnik aan de Domkerk te Utrecht. Wouter deed onderzoek naar hun familiewapen.
Henrick gaf aan het familiewapen niet te kennen, maar vermelde in zijn brief 'neven' te zijn van Mr. Jan Brock te 's-Hertogenbosch. Op de grafsteen van Wouter Brock, 1612 begraven in het Domkerk te Utrecht, staan zijn wapen en ook het wapen van Bacs.
Mr. Jan Brock is begraven in de St. Jan te 's-Hertogenbosch, het wapen op die steen is gelijk aan dat van Wouter Brock, behoudens dat de leeuw de andere kant op loopt. Beide wapens tonen duidelijke overeenkomsten met het wapen van de Edele tak van Brock uit 1377.
Koster Adriaan Brock heeft veel familie onderzoek gedaan en kwam tot een zelfde conclusie en heeft het wapen overgenomen.
Ook sir Isaac Brock lijkt verre familie te zijn.


Sir Isaac Brock

Adriaan Brok

Mr. Jan BrockHabrakenhet gezin van Johannes Habraken voor Krijtenburg 7

Ria Habraken is de oma van moeders kant.

Ook de familie Habraken is een familie van landbouwers, in dezelfde streek als de familie Broks. Uitzondering daarop is Petrus Leurs uit Kessenich.


voormoeders


Vanaf moeders kant, kan de mitochondriale lijn oftewel de vrouwelijk lijn gevolgd worden.

Voormoeder Relatie tot Sophia
Pamela Broks (moeder)
Ria Habraken (grootmoeder)
Wilhelmina Leenders (overgrootmoeder)
Anna Maria Scheepers (betovergrootmoeder)
Anna Maria Vermeulen (oudmoeder)
Petronella Jaspers (oudgrootmoeder)
Anna van Duijnhoven (oudovergrootmoeder)
Henrica van Moorsel (oudbetovergrootmoeder)
Anna Verboort (stammoeder)
Henrica van Vijfeijken (stamgrootmoeder)
Joanna Goossens (stamovergrootmoeder)

Gezamelijke voorouders Broks-Habraken


Het komt voor dat een getrouwd stel gezamelijke voorouders heeft. In het geval van Peter Broks en Ria Habraken niet verrassend omdat hun voorouders eeuwenlang in het zelfde gebied leefden.

VerhoevenGezamelijke voorouders via twee families Verhoeven.

Adrianus Joannes Verhoeven uit Zijtaart is 2 maal stamvader. Zowel via de familie Broks als Habraken. Zijn vader is Joannes Adriaans Verhoeven, schepen en president van Veghel.
Zijn kleinzoon, Theodorus Verhoeven, trouwt in Schijndel met Johanna Maria van Soggel. Haar moeder is Joanna Verhoeven, een Verhoeven van de Schijndelse tak. Zij stamt af van Jan Joannis Verhoeven, schepen van Schijndel.
Jan Joannis Verhoeven is stambetovergrootvader via de familie Habraken en stamoudvader via de familie Broks.
Joannes Lucas Habraken en Margaretha Josephi Pennings


Joannes Lucas Habraken en zijn vrouw Margaretha uit Schijndel zijn stamoudouders van de familie Habraken. Via de familie Broks zijn zij twee maal stamoudovergrootouders.