De Pauw, Egelantiersstraat, Amsterdam

Locatiekaart

Breedtegraad 52.37615013507688
Lengtegraad 4.880134842617445
Straat Egelantiersstraat
 
Alternatieve namen Taal Datumbereik waarin dit een geldige naam was.
Egelantiersstraat 117
 
Besloten in
Egelantiersstraat
 
Locatie bevat

Verhaal

In 1886 is het pand verbouwd. In 1896 is de onderpui aangepast.
In 1921 is het pand nog te zien op een foto, in 1954 is het weg.
In 1988 wordt er nieuwbouw gepleegd in de Egelantiersstraat.

Verhaal

eigendomsgeschiedenis

10-1-1654 bij executie koper: Jacob Jansz ijzercramer
een huijs erve ende achterhuijs staende in de Egelantiersstraet aen zuijdzijde daer de Paeu in de gevelstraat
belend de wede van Meijndert Schaeff Carnsetter aende oostzijde ende de wede van Jan Geurtsz procuereur
aende westzijde strekende voor van de straet tot achter aende wed[uwe] van Jan Sijmons Waegdrager in allen
schijne t voors[zegde] huijs en erve mettet achterhuijs aldaer gelegen is beheijnt en betimmert staet ( achter gelant bij Jan Roelantsz de Paeu )

16-12-1687 verkoper erven Jacob Jansz koper: Bartholomeus Tersier
een huijs erve ende achterhuijs staende en leggende in de Egelantierstraet aen zuijd zijde daer de Paeu in de gevel staet nader uijtgedrukt inde
brieve van quijts[cheldinge]

27-4-1688 Verkoper Bartholomeus Tersier, opperstuurman op Indi.. Koper Jan Claesz Praet
een huijs, agterhuijs en erve staende en leggende in de Egelantiersstraet aen de zuijdzijde daer de Pauw in de gevel staet, naeder uitgedrukt in de brieve

18-5-1741 Verkoper Erven Jan Claasz Praat, Abraham Ebbenhorst en Jan Daatselaar Koper Markus Douwes
een huijs agterhuijs en erve staande en leggende in de Egelantierstraat aan de zuijdzijde daar de Pauw in de gevel staat, belend nu of eentijds de wede van
Meijndert Schaaff coornsetter aan de oostzijde en de wede van Jan Geurtro Prov aan de westzijde strekkende voor van de straat tot agter aan de wede
van Jan Sijmertsz waagdraager

17-11-1751 Verkoper Markus Douwes Koper Hendrik van Bergen
een huijs ageterhuijs hun erven staande en geleegen aan de zuijd van de Egelantiersstraat, het vierde huijs te westen de laatste dwarsstraat, daar de
Paauw in de gevel staat en dat met alle sodanige belendingen ...

16-4-1766 Verkoper Hendrik van Bergen Koper Pieter van Muijden en Niesje van Muijden

15-3-1805 Verkoper Catharina van Spa wed. Pieter van Muijden en Erven Niesje van Muijden Koper Clara Hedewig Cramer wed. Pieter Capellen

16-9-1806 Verkoper Erven Clara Hedewig Cramer wed. Pieter Capellen Koper Daniel de Ruijter

kadastrale kaart 1832
Daniel de Ruijter eigenaar van
perceel D4554, thans onderdeel van L 8418 bj 1988
huisnummer 117