Boomstraat x, Boomstraat, Amsterdam

Straat Boomstraat
 
Besloten in
Boomstraat
 
Locatie bevat

Verhaal

eigendoms geschiedenis

26-11-1646 Verkoper Pieter Jansz Schellingwou Koper Andries Dirxsz en Jan Jansz, glazemaker
saemn een erff met het huis daerop staande inde Boomstraet naerder uijtgedrukt inde brieven van quijtsch
een quijtsch ... 26 mey 1643

 

9-3-1647 koper Jacob Carstiaensz Boom verkoper Jan Jansz, glazemaker
een huijs ende erve staande in de Boomstraet belent Jasp.. aen westzijde
en Ma Dirx aande oostzijde ... op gemeene muijren ... streckende voor van de straet tot achter aan Luijtge de .antman

12-5-1655 koper Barbara Thomas huisvrouw van Barent Pietersz Los verkoper erven Jacob Carstiaensz Boom
een huijs ende erve staende inde Boomstraat nader uijtgedruct in ...els hier gemelt is bij Jan Jansz aen Jacob
Carstiaens verleden den 9 martij 1647

21-11-1711 koper Albert Hagen verkoper erven Barbara Thomas
een huijs en erve staende en leggende in de Boomstraet naeder uijtgedruckt in de oude brieve van quijtschelding de dato 12
meij 1655 staende ten naeme en houdende ten beho van Barend Pietersz Los voorn

28-2-1754 Koper Gerard Kuijsten van Hoesen Pieter Broes Verkoper Erven Albert Hagen
aen den Edlen achtbaren Heere Mr. Gerard Kuijsten van Hoesen regerend schepen en Raad dezer Stad en aan Pieter Broes te zamen een huis en erve
staande ende gelegen in de Boomstraat En dat met alle dusdanige belendenen, streeking vrij

27-3-1754 Verkoper Gerard Kuijsten van Hoesen en Pieter Broes Koper Alida Sas echtgenote Frans Folking

26-1-1797 Verkoper Erven Alida Sas wed. Frans Volking Koper Heere Lammers
een huijs en erve staande & gelegen inde Boomstraat ... getek N: 2