Cornelis Cornelisz

Geboortenaam Cornelis Cornelisz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 5 mrt 1620 Amsterdam Geboorte van Cornelis Cornelisz  
Doop 5 mrt 1620 Oude Kerk, Amsterdam Doop van Cornelis Cornelisz 1a
Citaat

Cornelis Cornelisz vlotschuijtvoerdr - Metje Wessels Vrou Kornelis - Cornelis

Testament (Erfgenaam) 4 feb 1657 Amsterdam Testament van Harman Heijndricx en Jannetje Wessels 2a
Citaat

... compareerden d´eersame
Harmen Hendricksz kuijper ende Jannetje Wessels, echteluijden
woonachtich bijde Brouwerij vant Nachtglas opde Brouwers
graft binnen desen stede ...
...
... naenleijck hij
testateur van zijn kant Annetje Karstends zijn halve
sutser of bij haar vooroverlijden haar wettig nasaat in haar
.. Ende Gendrick Carstendsz
zijn halve broeder ...
.. zij testatrice aan haar kant de nagelaten kinderen
van hare zal. broeder Joost Wessels geprocreert
bij d voorsz Annetje Karstens & derselver desendenten bij
... Item de samenleijke
nagelaten kinderen van hare testatrices zal. broeder Jan
Wessels ...
... Item de samenleijke nagelaten kinderen
van hare testatrices zal. suster Cornelisje Wessels voor
gelijk sersepart. Item de nagelaten soon van hare testatrices
zal. suster Lutje Wessels & desselve wettig nasaat in gelijke
.. item de samenleijk
nagelaten kinderen van zal. Cornelis Cornelisz die soon
was van hare testatrices suster Metje Wessels ende deselve
desendenten bij representatie oock voor een serepart
Ende de samen nagelaten kinderen van zal Ariaantje
Takes die een dochter was vn hare testatrices suster Cornelisje
Wessels ende deselve descendenten bij representatie
...
dat de goederen die de nagelaten soon van Lutje Wessels van
haar ...

Onderzoeker

Cornelis Cornelisz, zoon van Metje Wessel wordt in dit testament
´saliger´ genoemd. Hieruit blijkt hij niet de vader is van Cornelis
Cornlisz, die trouwt met Marretje Harmens. Bij de ondertrouw in
1666 wordt de bruidegom de assisteert door zijn vader.

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Cornelis Cornelisz1595rond 1622
Moeder Metje Wesselsrond 159713 dec 1626
    Zus     Maritje Cornelisz 6 jan 1619
         Cornelis Cornelisz 5 mrt 1620
    Zus     Marijtjen Cornelisz 6 mrt 1622

Gezinnen

Gezin van Cornelis Cornelisz en Elsje Jans

Getrouwd Vrouw Elsje Jans ( * 7 mei 1623 + na 9 okt 1653 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 14 jun 1641 Amsterdam Ondertrouw van Cornelis Cornelisz en Elsje Jans 1b
Citaat

Cornelis Cornelisse, van
A zeijlemaker woon inde Haerlemerstraet 19 jaar
geen ouders hebben. geasst met sijn grootmoeder Vrouw
Cornelis & Elsgie Jans van A out
18 Jaeren woon bijde Packerstoorn geen ouders
hebben. geasst met haer bestemoeder Jannetie Pieters

document

zie Media

  Verhaal

Het is gebleken dat deze Cornelis Cornelisz en zijn vrouw Elsje Jans niet de ouders
kunnen zijn van de Cornelis Cornelisz, die trouwt met Marretje Harmens.

Oudtante van Cornelis Cornelisz (X Elsje Jans) heeft het in haar testament in 1657 over
zaliger zoon Cornelis Cornelisz van Metje Wessels. Terwijl bij de ondertrouw in 1666
van Cornelis Cornelilsz met Marretje Harmens, hij geassisteerd wordt door zijn
vader Cornelis Cornelisz.

Ook geeft doopgetuige Barbara Outgers, die bij meerdere dopen aanwezig is, reden
tot twijfel. Barbara Outgers komt van Scheling. Op 17 dec 1744 gaat er een Cornelis
Cornelisz, varentman, in ondertrouw met ene Annetje Outgers van Schelling.

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Grietje Cornelis4 mei 1642
Metje Cornelis14 feb 1644
Cornelis Cornelisz1 aug 1645
Jan Cornelisz Swart17 mei 1650
Metje Cornelis9 okt 1653

Kwartierstaat

 1. Cornelis Cornelisz
  1. Metje Wessels
   1. Maritje Cornelisz
   2. Cornelis Cornelisz
    1. Elsje Jans
     1. Grietje Cornelis
     2. Metje Cornelis
     3. Cornelis Cornelisz
     4. Jan Cornelisz Swart
     5. Metje Cornelis
   3. Marijtjen Cornelisz

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 5, blad p.310
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 456, blad p.33
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 2357, aktenummer 168991