Barbara Thomas

Geboortenaam Barbara Thomas
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 80 jaren, 10 maanden, 9 dagen

Verhaal

Barbara Thomas trouwt 4 keer, al haar echtgenoten zijn zeeman. Uit ieder van haar eerste drie huwelijken heeft zij minimaal één kind overgehouden,
zo blijkt uit haar testament van 1691.
Opmerkelijk is dat zij bij haar tweede en derde huwelijk niet aangeeft weduwe te zijn.

 

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 18 mrt 1629 Amsterdam Geboorte van Barbara Thomas  
Doop 18 mrt 1629 Oude Kerk, Amsterdam Doop van Barbara Thomas 1a
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 IJtje Dirks
 Sara Jeroens

Doop (Getuige) 4 jan 1660 Nieuwezijds Kapel, Amsterdam Doop Nieltjen, dv Hendrick Gosensz en Annetje Giesberts 1b
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jan Lubbertsz
 Barbertje Thomasz

Doop (Getuige) 21 aug 1661 Nieuwezijds Kapel, Amsterdam Doop Gijsbert, zv Hendrick Goossens en Annetje Giesbers 1c
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Frans Goossens
 Barbera Thomasz

Doop (Getuige) 17 jan 1663 Zuiderkerk, Amsterdam Doop Gijsbert, zv Hendrik Goossens en Annetje Gijsberts 1d
Brontekst

Hendrick Goesense vader, Annetje Gijsberts moeder
getuigen Frans Goesens & Barbara Thomas Gijsbert

Doop (Getuige) 26 mrt 1664 Noorderkerk, Amsterdam Doop Jan, zv Hendrik Goossens en Annetje Gijsberts 1e
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jan Lubbertsen
 Aeltie Jans
 Barber Thomis

Doop (Getuige) 29 dec 1666 Noorderkerk, Amsterdam Doop Stijntje, dv Hendrick Goossens en Annetje Gijsberts 1f
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jan Jacopse
 Annetje Lubbers
 Barreber Tomis

Ondertrouw (Getuige) 20 sep 1670 Amsterdam Ondertrouw van Adriaan Jansze en Elisabeth Barents 1g
Brontekst

Compareerden Ariaen Jansze van Rotterdam varentgesel oud
27 jaren ouders doot geasst met Jan Lubbertsz woont inde
Boomstraet & Lijsbeth Barents van A oud 20 jare
geass met haer moeder Barber Thomas woont als voorn.

Ondertrouw (Getuige) 25 sep 1677 Amsterdam Ondertrouw van Pieter Gillis en Aaltje Pieters 1h
Brontekst

Compareerden as voren Pieter Gillisz van A: vlotschuijtvoer
der out 22 jaar in de Boomstraat geassist
met Barbar Tomas zijn moeder & Aaltje
Pieters van A: out 19 jaar op de Egelantiers
graght ouders doot geassest. met
..... haar voogt

Doop (Getuige) 12 mei 1683 Noorderkerk, Amsterdam Doop van Barbara Jans Paus 1i
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Barber Tomas
 Jan Lubbertsz

Doop (Getuige) 11 sep 1685 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Pieter, zv Pieter Gillisz en Aeltje Pieters 1j
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jan Jansz
 Barber Tomas

Doop (Getuige) 6 nov 1706 Westerkerk, Amsterdam Doop van Willem, zv Abram Willemse en Barber Janse 1k
Brontekst

Abram Willemse
Barber Janse
Willem
Diedilof van Pijn
Barber Tomase

Doop (Getuige) 28 jan 1710 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Jan, zv Jan Janse de Paus en Anna Jacobs de Haas 1l
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Didelis van Peijn
 Barber Tomas

Overlijden na 28 jan 1710   Overlijden van Barbara Thomas  
Gaarders belasting 11 apr 1710 Amsterdam Gaardersbelasting voor onvermogenden  
Citaat

Geertruijd Cornelis voor Barber Thomas

Begrafenis 12 apr 1710 Noorderkerk, Amsterdam Begrafenis van Barbara Thomas 1m
Citaat

Barber Thomas in de Engelsesteeg

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Tomas Stevensrond 1604rond mei 1633
Moeder Lijntje Heijndriksrond 1607
         Barbara Thomas 18 mrt 1629 na 28 jan 1710

Gezinnen

Gezin van Barend Pieters en Barbara Thomas

Getrouwd Man Barend Pieters ( * 27 aug 1623 + voor 30 sep 1655 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 18 sep 1649 Amsterdam Ondertrouw van Barend Pieters en Barbara Thomas 1n
Brontekst

Compareerden als vooren Barent Pieterss van A, varentgesel, out
27 jaar geasst met zijn vader Pieter Jansz woont inde
Eijlantstraat & Barbara Thomas van A out 20 jaar
woont als vooren geast met haar moeder Lijntje Heijndricx.

Transport 12 mei 1655 Boomstraat x, Boomstraat, Amsterdam Aankoop huis f.2200 2a
Citaat

...
gecompareert is Gerrit Jansz woonende
tot Embden als man en vooght
van Aegje Carstens eenige erfgename
van wijlen Jacob Carstiaansz Boom haer
oom was ende geliede vercoft,
opgedraegen en quijtgeschouden te
hebben Barent Pietersz Los gevaren
zijnde naer OostIndien en Barbara
Thomas zijn huijsvrouw, een huijs
ende erve staende inde
Boomstraat nader uijtgedruct in ...
.. Huijgen Jansz Calstag
ende mr Gerrit ...
chirurgijn (mede comparerende)
als borgen ...

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Elisabeth Barents15 mei 1650voor 31 jan 1727

Gezin van Gillis Pieters en Barbara Thomas

Getrouwd Man Gillis Pieters ( * rond 1627 + voor 24 aug 1658 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 30 sep 1655 Amsterdam Ondertrouw van Gillis Pieters en Barbara Thomas 1o
Brontekst

Compareerden als vooren Jellis Pietersz van Hoesum
varentgesel out 28 jaar ouders doot geast
met Dirck Cler.. woont inde ..
& Barbar Thomas van A out 26 jaar geastrt
met Lijntje Hendr hare moeder woont als voorn

Testament 23 nov 1656 Amsterdam Testament van Gillis Pieters en Barbara Thomas 2b
Citaat

... compareert Gillis Pietersz van
Hoesum woonachtigh in de Boomstraat binnen deser stad
.. Veenenbugh te gaan na OostIndien ...
... Pieter Gillisz sijn soon ...
...
testateurs tegenwoordigh huijsfrouw Barbara
Thomas ...

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Pieter Gillis6 aug 1656

Gezin van Jan Lubbertsz Paus en Barbara Thomas

Getrouwd Man Jan Lubbertsz Paus ( * rond 1629 + 5 aug 1684 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 24 aug 1658 Amsterdam Ondertrouw Jan Lubbertsz Paus en Barbara Thomas 1p
Brontekst

Jan Lubbertsz van A varent
gesel out 29 jaer ouders doot geass met Anna
Lubberts zijn zuster woont bij de Haerlemmerpoort
Barbara Thomas van A out 28 jaer ouders doot
woont inde Boomstraet geass met Gerritje Gerrits
haer halv suster.

Huwelijk 8 sep 1658 Oude Kerk, Amsterdam Huwelijk van Jan Lubbertsz Paus en Barbara Thomas 1q
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Grietje Jans Paus13 jun 1659
Jan Jansz Paus22 okt 1660na 4 jun 1711

Gezin van Bartolomeus ter Sier en Barbara Thomas

Getrouwd Man Bartolomeus ter Sier ( * rond 1630 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 15 nov 1686 Amsterdam Ondertrouw van Bartel Meeuwis Targier en Barbara Thomas 1r
Brontekst

Compareerden als voren Bartel Meeuwis Targier van Haerlem
woont tot Buijcksloot wedr Antonia Jansz
& Barbara Tomas van A wedu
Jan Lubbertsz op de Haerlemmerdijk
in de kantlijn:
acte verleent
den 1 decemb
1686

Transport 16 dec 1687 De Pauw, Egelantiersstraat, Amsterdam Aankoop huis, erf en achterhuis, van Cornelia Jacobs, erfgenaam Jacob Jansz 2c
Citaat

.. dat voor ons gecompt
is Jan Jansz vlodschuijtvoerder, als getrouwt hebbende
Cornelia Jacobs dochter en eenige erfgename van Jacob
Jansz ijzerkramer, ende geliede in die qte vercoft, opgedragen
enquijtges. te hebben aen Bartholomeus Tersier
opperstuerman op Indien, een huijs, erve ende achterhuijs
staende en leggende in de Egelantiersstraet aend zuijdzijde
daer de Paeu in de gevel staet, nader uijtgedrukt in ...

Testament 20 mrt 1691 Amsterdam Testament van Bartolomeus ter Sier en Barbara Thomas 2d
Citaat

... d´eerbare Barbar Thomas, huijs
vrouw tegenwoordigh van Bartholomeus ter
Siere, schipper in Oostindien woonachtigh
op de Braack aende Brouwersgracht bijde
Haerlemmerpoort ...
Heeft zij testatrice eerst en alvooren verklaert
zij hare nagenoemde drie kinderen ten vollen
voldaen en betaelt hare respective zalr vaders
erffenissen, sulcx dat ...
Aen Elisabeth Barents, getrouwt met Lutje
de Groot varentman, hare dochter alle hare tes
trices klederen soo van linnen wollen zijde
als andere stoffen van klederen tot hare testatri
ces lijve ende lijffs gebruijck behorende ende hier
toe nogh de somme van seshondert carolj gul
...
.. huijs en erve staende en gelegen inde
Boomstraat binnen deser stede, voorbij
d´eerste dwarstraet ...
... en versterven
van deselve Elisabeth Barents op hare
broeder Pieter Gillis off bij zijn voor
overlijden, op sijn wettige kinderen, voor d´eene
helfte en op de respective wettige kinderen
van Jan Jansz mede haren broeder, voor d´an
dere helfte, ...
... erffgenaem de voorn hare dochter
Elisabeth Barents ...
.. de voorn Pieter Fillisz haren soon
...
Ende de voorn haren soon Jan Jansz
...

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen 2 maal stambetovergrootmoeder (12 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas
Bosch - Goossens - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas

 

Kwartierstaat

 1. Tomas Stevens
  1. Lijntje Heijndriks
   1. Barbara Thomas
    1. Barend Pieters
     1. Elisabeth Barents
    2. Gillis Pieters
     1. Pieter Gillis
    3. Jan Lubbertsz Paus
     1. Grietje Jans Paus
     2. Jan Jansz Paus
    4. Bartolomeus ter Sier

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 6, blad p.233
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 65, blad p.181
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 65, blad p.193
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 95, blad p.53
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 76, blad p.306
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 76, blad p.399
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 495, blad p.317
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 504, blad p.247
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 77, blad p.357
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 45, blad p.279
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 109, blad p.112(folio 56v), nr.18
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 48, blad p.60(folio 30), nr.7
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1080, blad p.144vo
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 467, blad p.191
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 475, blad p.28
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 479, blad p.74
   • Pagina: huwelijken Oude Kerk boek 971 pag 189
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 515, blad p.294
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 47 pag 13 scan 13
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 2357, aktenummer 207986
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 65 pag 292 scan 302
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 2387, aktenummer 352285