Joannes van den Breen

Geboortenaam Joannes van den Breen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 66 jaren, 5 maanden, 8 dagen

Verhaal

° 1566-21 j in 1587- meisenier in 1598 - Woont in Merchtem - Cijnsman hertogdom Brabant in
Malderen van een bos in de Mattestraat, voor en geërfd van Joos van Nuffele - Toch vooral te
vinden in Steenhuffel: Meier van het laathof van Ernestus del Claira (voorheen Guisseth) - Meier
van het laathof van Delaistre, voorheen vander Noot - Beëdigd leenman van Diepensteyn -
Gezworen leenman vd Commanderij van Pitsenburg - Leenman vd Commanderij van Pitsenburg
a) v 1,25 dw in de Bontestrate na zijn vader Melchior, b) v helftwinning op 2,5 dw op het Rot na
zijn vader Melchior en voor Jan van Heymbeke, c) v 1 dw op het Steenveld, d) v 1 b op het
Steenveld, ,in 1622 gekocht van Jan en Christoffel Goossens, e) v de helft van de
Marselaermolen, in 1630 gekocht van Jan vanden Breen - eigendom bij het Hofveld in het dorpleenman
van Diepensteyn v 1,5 dw op de Elst bij de Leckerstrate, in 1608 gekocht van Jan de
Beer jr - Cijnsman van Philippote van Ophem (voordien van Opstal/vander Noot) v 1,5 dw op de
Perrekouter bij de Tien Dagwand, na Jacob de Kempeneer - Eigendom op de Perrekouter, na
Gielis Brusselman - Kerkmeester vd OLV kerk van Steenhuffel (in 1605) - Eigendom in de
Bontestrate/Ganshoeve, bij het Strateveldeken in Steenhuffel en op het Rieland in Peizegem -
Huurt het Affligemeusel (5 dw) -gezw. erfl. Bouchout en Zellaer (1605), Philipote van Ophem
(1605), G. de Smet (1609), vander Heyden (1610), Pitsenborch (1610), Ph. Verpoorten (1610),
Kiekens (1611-1622), Diepensteyn (1617-1633), Verpoorten (1618-1631), Sielmisse (1621)-meier
laathoven del Clara (1608-1618), Affligem (1608-1631), de Laittre (1630-1632)-krijgt in 1597 van
broer Melchior diens deel in de pachthoeve van hun ouders (er is nog een zus)-koopt a) van
Anthonio Veccoli uit nalatenschap Lieven Keetens grond op de Perrecouter (1596), b) grond op
de Perrecouter van Gillis Bruesselman (1600), c) grond aan de Oude Beke van Gillis Verlijsbetten
(1605), d) een bos van de zussen Verhasselt (1607, e) onbehuisde stede Ronckenborch tussen
Coenraet en Leckerstrate van Peeter Vermeren (1618) en verkoopt die aan Anna Pauwels (1622)-
verkoopt a) 1,5 dw wei tegen Malderheye (eerder gekocht van Peeter de Slachmoilder) aan Aug.
van Hemelrijck (1604), b) 2 dw bos tegen de Malderheye aan Peeter vande Voirde (1608)-
eigendom tegen het Hofvelt en het Steenvelt in de Bontestraat en op de Perrecouter en de
Kerckwech - Creëert een rente ten voordele van Steven de Smet (1615) (Inventaire détaillé des
archives de la famille de Broyer, E. Lejour) - - Cijnsman van Diepensteyn v 1,5 dw hofstee in het
Dorp tegen het Hofveld en het Curegoed, na Jan vanden Perre - vocht tegen Joos Lemmens
(1595), sloeg Joos Moyesoen, die hem door nachtelijk straatlawaai had wakker gemaakt, met een
stok (1600), vocht met Adriaen van Ghete (1605), gooide een glas tegen het hoofd van Jan van
Horenbeke in stukken (1607), vocht met Jan Amuens (1608), vocht met Jan Verstappen (1609),
vocht met Henrick Feytens (1609) - riep smid Jan Aelbrechts de schelwoorden "Ingelsche dogge"
toe en kreeg slagen als dank (1593) - Dreigde Peeter Schoeman te steken na een na een
woordenwisseling over de wacht (1593)

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1566   Geboorte van Joannes van den Bree  
Inschrijving als meisenier 3 mrt 1598 Steenhuffel Inschrijving als meisenier van Joannes van den Bree  
Brontekst

Item eodem die heeft Jan van Bree sone Melchior
daer moeder aff was Maria Verspect
woonende onder Steenuffen bethoont alsvooren
met Joos de Keijser & Peeter de Clerck zijne
stravers actum ...

document

zie Media

Notariele akte 25 sep 1597 Steenhuffel Notariele akte van Joannes van den Bree 1a 2a
Citaat

… gecomen ende gecompareert is In propren persoone Melchior vanden Breen soene
Melchior daer moeder aff was Marie Verspecht sijnder huysvrouwe ende heeft in handen des
voerschreven meyers opgedragen ende met wettiger vertyenissen gederft ende getransporteert
sie hij doet bij dese tot behoeff van Jans vanden Breen synen bruer te weten alle zijn actie
recht paert ende deel vande pachthoeve lande weyde bogaerde …

Overlijden 9 jun 1632   Overlijden van Joannes van den Bree 3a
Brontekst

9. Junij
Obijt Joannes van den Breede, alias Breemans
martius Joanna de Clerck

Begrafenis rond 12 jun 1632 St. Genovevakerk, Steenhuffel Begrafenis van Joannes van den Bree  
Gebeurtenisopmerking

begraven in de kerk onder zerk met wapenschild

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Melchior van den Breegeschat rond 1540
Moeder Maria Verspectrond 1542
         Joannes van den Breen rond 1566 9 jun 1632
    Broer     Melchior van den Bree rond 1568 voor 25 aug 1621

Gezinnen

Gezin van Joannes van den Breen en Joanna de Clerck

Getrouwd Vrouw Joanna de Clerck ( * rond 1570 + 29 sep 1638 )
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Judocus van den Breerond 1594na 27 nov 1657
Anna van den Breerond 1596voor 1647
Melchior van den Breenrond 1598na 23 sep 1655

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen stamoudvader (13 generaties)
 

Kwartierstaat

 1. Melchior van den Bree
  1. Maria Verspect
   1. Joannes van den Breen
    1. Joanna de Clerck
     1. Judocus van den Bree
     2. Anna van den Bree
     3. Melchior van den Breen
   2. Melchior van den Bree

Bronverwijzing

 1. Rijksarchief Leuven
   • Pagina: schepengriffie Steenhuffel, 6937, folio 152
 2. J.M. van der Elst: transcriptie
   • Pagina: MSR 066B
   • Citaat:

    met dank aan J.M. van der Elst

 3. DTB Steenhuffel
   • Pagina: Begraven 1622-1670 scan 109 arch.be