Classina van Beijeren

Geboortenaam Classina van Beijeren
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 79 jaren, 4 maanden, 26 dagen

Verhaal

Classina van Beijeren werd op 12 feb 1804 geboren als dochter van Claas van Beijeren en Johanna Lebbing.
Op 22 februari werd zij gedoopt in de Nieuwe Kerk. Johanna Lebbing was de tweede vrouw van Claas. Na
Classina werd op 17 okt 1806 Jakoba als laatste dochter geboren. Op 27 dec 1818 overleed vader Claas,
Classina is dan 14 jaar oud. Haar moeder overleed op 26 jan 1841.

Toen Classina 23 jaar oud was, kreeg zij samen met Johannes Harm op 29 jul 1827 een zoon
Johan Frederik Harm. Johannes Harm was 29 jaar oud en kwam uit Ruith, zuid Duitsland en was niet
getrouwd met Classina. Classina woont dan op Botermarkt 40.

Op 27 nov 1828 beviel Classina weer van een zoon, nu werd er geen vader vermeld. Het kind heet Klaas
Jan van Beijeren. Hij overleed op 13 feb 1829, zowel bij de geboorte als het overlijden trad Johan Fredrik
Schwarze op als getuige, hij was de man van Classina’s jongste zus Jakoba. In die periode woont Classina
in de Heisteeg.

In 1838 beviel zij van dochter Johanna Clazina, vader onbekend.

Samen met Jurriaan Tiket kreeg zij twee dochters. Zij trouwde niet met Jurriaan, want die was nog getrouwd
met Johanna de Knegt.

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 12 feb 1804 Amsterdam Geboorte van Classina van Beijeren 1a
Doop 22 feb 1804 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Classina van Beijeren 1a
Brontekst

    22 Februarij
Claas van Beijeren
Johanna Lebbing
Classina, geb 12 Februarij

document

zie Media

Residentie rond 1827 Rembrandtsplein 30, Amsterdam Ten tijde van aangifte geboorte Johan Frederik  
Residentie rond 1828 Wijde Heisteeg thv 1, Amsterdam Ten tijde van aangifte geboorte Klaas Jan  
Residentie rond 1838 Verversstraat thv 7, Amsterdam Ten tijde van aangifte geboorte Johanna Clazina  
Residentie 6 jun 1851 Prinsengracht 420, Amsterdam Gaat bij Juriaan Tiket wonen  
Residentie 23 aug 1876 Haarlemmerstraat 155, Amsterdam Trekt in bij HJ Bosch  
Residentie (Familie) okt 1880 Spiegelgracht 38, Amsterdam verhuizing  
Onderzoeker

Johanna Maria Bosch en Classina van Beijeren blijven hier wonen tot jan 1882
en komen dan pas naar de Prins Hendrikkade 58

Residentie (Familie) aug 1881 Prins Hendrikkade 58, Amsterdam verhuizing  
Residentie (Familie) apr 1882 Van Oldenbarnevelstraat 73, Amsterdam verhuizing  
Residentie (Familie) mrt 1883 Nassaukade 29, Amsterdam verhuizing  
Overlijden 9 jul 1883 Nassaukade 29, Amsterdam Overlijden van Classina van Beijeren 2a
Citaat

... is overleden Classina van Beijeren
van beroep geen wonende als boven [Nassaukade 29]
in den ouderdom van negen en zeventig jaren geboren alhier
ongehuwd dochter van Claas van
Beijeren en Johanna Lebbing, beiden overleden

document

zie Media

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Klaas van Beijeren29 jun 176027 dec 1818
Moeder Johanna Lebbing20 apr 177726 jan 1841
    Broer of zus     doodgeboren van Beijeren 12 feb 1795 12 feb 1795
    Zus     Johanna van Beijeren 8 jul 1796
    Zus     Lucretia van Beijeren 3 nov 1797
    Zus     Erensie van Beijeren 27 aug 1799 6 sep 1879
    Zus     Henderika Berendienna van Beijeren 3 jul 1801 31 mrt 1803
         Classina van Beijeren 12 feb 1804 9 jul 1883
    Zus     Jakoba van Beijeren 17 okt 1806 21 jun 1876
    Broer of zus     doodgeboren van Beijeren 3 okt 1808 3 okt 1808
    Zus     Lucresia van Beijeren 1 jan 1812 5 jan 1812

Gezinnen

Gezin van Johannes Harm en Classina van Beijeren

Ongetrouwd Partners Johannes Harm ( * 9 nov 1798 + 31 mei 1849 )
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Johan Frederik Harm29 jul 1827

Gezin van Classina van Beijeren

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Klaas Jan van Beijeren17 nov 182813 feb 1829

Gezin van Classina van Beijeren

  Verhaal

Het lijkt er niet op dat Jurriaan Tiket de vader is van Johanna Clazina van Beijeren. Bij de twee dochters van Jurriaan en Classina van Beijeren doet Jurriaan de aangifte en erkent daarbij direct de kinderen. Wanneer Johanna erkend wordt op 19 mei 1860, gebeurt dat alleen door haar moeder. Deze erkenning was nodig voor het huwelijk van Johanna Clazina met Hendrik Johannes Bosch. Jurriaan Tiket is wel aanwezig op het huwelijk van Johanna Clazina, hij is getuige als neef der echtgenote.
Al gebruikt Johanna Clazina soms de achternaam Tiket (Fiket), moet Jurriaan Tiket toch geduid worden als stiefvader en niet als vader.

 

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Johanna Clazina van Beijeren16 aug 18383 aug 1912

Gezin van Jurriaan Tiket en Classina van Beijeren

Ongetrouwd Partners Jurriaan Tiket ( * 30 mrt 1790 + 29 apr 1863 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Residentie na 1839 Rozengracht thv 100, Amsterdam Residentie van Jurriaan Tiket en Classina van Beijeren  
Rouwadvertentie 7 jul 1873 Amsterdam Rouwadvertentie van Sara Maria Tiket  
Brontekst

Heden ontving ik de treurige tijding, uit Dutoitspan, Diamantvelden (Kaap de Goede Hoop), dat
mijne dierbare Dochter SARA MARIA TIKET, echtgenoote van den Heer J.C.J. DE LEEUW, in Mei
jl. na een zeer korte ongesteldheid, te wijten aan hare verlossing, in den nog jeugdigen ouderdom van
29 jaren, mij aan mijn Ouderhart werd ontrukt, behalve haren bedroefden Echtgenoot en zuigeling
nog 4 kinderen nalatende, allen te jong, dit smartelijk verlies te beseffen. Al degenen, die mijne
geliefde Dochter in haar werkzaam leven gekend hebben, zullen beseffen, hoe zwaar mij en mijn
eenig overgebleven dochter deze slag treft. Haar volle vertrouwen over te gaan in betere gewesten
geeft mij troost in mijn lot. AMSTERDAM, 7 juli 1873 C VAN BEIJEREN WED. J, TIKET.

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Johanna Sara Suzanna Tiket17 aug 184017 apr 1851
Sara Maria Tiket18 nov 184314 mei 1873

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen oudgrootmoeder
 

Kwartierstaat

 1. Klaas van Beijeren
  1. Johanna Lebbing
   1. doodgeboren van Beijeren
   2. Johanna van Beijeren
   3. Lucretia van Beijeren
   4. Erensie van Beijeren
   5. Henderika Berendienna van Beijeren
   6. Classina van Beijeren
    1. Johannes Harm
     1. Johan Frederik Harm
     1. Klaas Jan van Beijeren
     1. Johanna Clazina van Beijeren
    2. Jurriaan Tiket
     1. Johanna Sara Suzanna Tiket
     2. Sara Maria Tiket
   7. Jakoba van Beijeren
   8. doodgeboren van Beijeren
   9. Lucresia van Beijeren

Voorouders

NN Ras
NN NN

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB 61, p.190, nr.8
   • Zekerheid: Zeer hoog
 2. BS Amsterdam
   • Pagina: 1883 akte 5657