Lijntje Heijndriks

Geboortenaam Lijntje Heijndriks
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1607 Amsterdam Geboorte van Lijntje Heijndriks  
Ondertrouw (Getuige) 6 nov 1632 Amsterdam Ondertrouw van Stoffel Stevens en Beatrix Heijndriks 1a
Brontekst

Compareerden als vooren Stoffel Stevenss van A out
25 jaren varentgesel geast met Steven Robberts &
Cuniertien Heijndirx sijn ouders woon op Uijlenburgh &
Beatrix Heijndrix van A out 19 jaer geast met
haer suster Lijntje Heijndrix woont als voorn.

Ondertrouw (Getuige) 18 sep 1649 Amsterdam Ondertrouw van Barend Pieters en Barbara Thomas 1b
Brontekst

Compareerden als vooren Barent Pieterss van A, varentgesel, out
27 jaar geasst met zijn vader Pieter Jansz woont inde
Eijlantstraat & Barbara Thomas van A out 20 jaar
woont als vooren geast met haar moeder Lijntje Heijndricx.

Ondertrouw (Getuige) 30 sep 1655 Amsterdam Ondertrouw van Gillis Pieters en Barbara Thomas 1c
Brontekst

Compareerden als vooren Jellis Pietersz van Hoesum
varentgesel out 28 jaar ouders doot geast
met Dirck Cler.. woont inde ..
& Barbar Thomas van A out 26 jaar geastrt
met Lijntje Hendr hare moeder woont als voorn

Doop (Getuige) 13 jun 1659 Westerkerk, Amsterdam Doop van Grietje Jans Paus 1d
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Leentien Hendricksz
 Merrijken Dircks

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Heijndrick
         Lijntje Heijndriks rond 1607
    Zus     Beatrix Heijndriks 1613

Gezinnen

Gezin van Tomas Stevens en Lijntje Heijndriks

Getrouwd Man Tomas Stevens ( * rond 1604 + rond mei 1633 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 22 aug 1626 Amsterdam Ondertrouw Tomas Stevens en Lijntje Heijndriks 1e
Brontekst

Compareerden als vooren Thomas Stevenssoon van A
varentgesel oud 22 jaren geasst met Steven
Robberts zijn vader woont op de Uijlenburgh &
Lijntie Hendricx van A oud 19 jaren geen ouders
hebbende geass met Sijmon Crijns haer voogt
woont als voorn.

Inschrijving Weeskamer 16 nov 1633 Amsterdam Inschrijving Weeskamer van Tomas Stevens en Lijntje Heijndriks 2a 3a
Brontekst

Den 16 novemb 1633 heeft Lijntjen Hendricx
geassist met Gerrit Jacobsz Haringh haren voocht
in desen bewesen haer dochter Barbara out 4 1/2 jaer daer vader aff
was Tomas Stevensz trompetter voor haers vaders erff de some van
vijff hondert gl eens die sij al hier opgebracht heeft en sal haer dochter
houden etc onder verbant etc des sal sij voorts blijven sitten etc en
t behaegde Steven Robertsz de grootvader van voorsz kinde pres
alle de weesm Dempto Reael

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Barbara Thomas18 mrt 1629na 28 jan 1710

Gezin van Gerrit Barents en Lijntje Heijndriks

Onbekend Partners Gerrit Barents ( * 8 dec 1613 + voor jul 1637 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 26 nov 1633 Amsterdam Ondertrouw van Gerrit Barents en Lijntje Heijndriks 1f
Brontekst

Compareerden als vooren Gerrit Baerentss van A oud 21 jaar
huijstimmergesel geasst met Baerent Pieters zijn vader
woont op Uijlenburgh & Lijntie Heijndrix van A wedu
Thomas Stevens woont op Uijlenburgh s..
6 maanden wedu te sijn geweest
in de kantlijn:
zij heeft ter weesca
mer bewijs ..
volgens de ..
van 16 novemb
1633

Huwelijk rond dec 1633 Amsterdam Huwelijk van Gerrit Barents en Lijntje Heijndriks  
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Geertruit Gerrits7 jan 1635

Gezin van Pieter Baltess en Lijntje Heijndriks

Onbekend Partners Pieter Baltess ( * rond 1603 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 20 jun 1637 Amsterdam Ondertrouw van Pieter Baltess en Lijntje Heijndriks 1g
Brontekst

Compareerden als vooren Pieter Baltess van 's-Gravenhage
vaerentsgesel, out 24 jaer woonende inde Elantstraet
geassisteert met zijn moeder Nicolle Fere servituijten?, ende Lijntie
Heijndricx van Amsterdam, weduwe van Gerrit Baerents
woonende op de Nieuwendijck

In de kantijn:
Jannetie Gerrits
de grootmoeder van
Gerritie Gerrits versoeckt
dat Lijntie Gerrit
bewijs doet
weescamer deser
stede, twelck
commissarissen ter?
stons? ordonneren
janst? voors Lijn-
tie voorn? be-
roepen het
versteck van
Jan Jacobbs
in de weescamer?
3e gebodt ende
in ?
gecontienteert den
1 julij 1637

Huwelijk 1 jul 1637 Amsterdam Huwelijk van Pieter Baltess en Lijntje Heijndriks  
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Hendrickie Pieters2 okt 1644
Klaijs Pieters14 nov 1649

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen 2 maal stamoudmoeder (13 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas - Hendriks
Bosch - Goossens - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas - Hendriks

 

Kwartierstaat

 1. Heijndrick
  1. Lijntje Heijndriks
   1. Tomas Stevens
    1. Barbara Thomas
   2. Gerrit Barents
    1. Geertruit Gerrits
   3. Pieter Baltess
    1. Hendrickie Pieters
    2. Klaijs Pieters
  2. Beatrix Heijndriks

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 439, blad p.295
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 467, blad p.191
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 475, blad p.28
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 105, blad p.198
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 431, blad p.354
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 441, blad p.325
   • Pagina: 446, p.269
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Toegangsnr 5073 inv 793 boek 22 pag 88 scan 91
 3. Ooijevaar.info
   • Pagina: transcriptie