Andries Andriesz van Galois de oude

Geboortenaam Andries Andriesz van Galois de oude
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte geschat rond 1580 Valkenburg ZH Geboorte van Andries Andriesz van Galois de oude  

Gezinnen

Gezin van Andries Andriesz van Galois de oude en Aeltje Willems

Getrouwd Vrouw Aeltje Willems ( * geschat rond 1580 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 27 okt 1607 Leiden Ondertrouw van Andries Andriesz van Galois en Aeltje Willems 1a
Brontekst

Andries Andriesz, vormer, jongman van
Valckenburch vergeselschapt met Jan Adriaensz
zijn bekende
                      met
Aeltgen Willemsdr van Warmont, wonende
tot Leyden weduwe van Geryt Jansz
vergeselschapt met Leentgen Willems
haer zuster

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Andries Andriesz van Galois de jongerond 1610
Maertgen Andriesdr van Galoisgeschat rond 1620

Gezin van Andries Andriesz van Galois de oude en Susanna Catoir

Getrouwd Vrouw Susanna Catoir ( * + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 13 jan 1645 Leiden Ondertrouw van Andries Andriesz van Galois de oude en Susanna Catoir 1b
Brontekst

Andries Andriesz van Galoijs de oude wonende tot
Oestgeest wedr. van Aeltgen Willems vgt. met
Jan Jansz spijkermaker inde Miraeckelsteech
                met
Susanna Catoir jongedr van Deventer, wonende
op de Langegracht vgt. met Jannetgen Catoir
haer zuster mede aldaer

Testament 22 mei 1645 Leiden Testament van Andries Andriesz van Galois de oude en Susanna Catoir 2a
Citaat

...
zijn Andries Andriesz van Galoijs den
oude ende Susannetge Jansdr egteluijden
wonende op de Hogemors inde Ambacht van Oegstgeest
mij nots wel bekent,

.. Marijtge Andriesdr. van Galoijs
zijn testateurs natuijrluke
dochter een somme van hondert
guldens,

... de kinderen van Andries Andriesz
van Galoijs de jonge zijn testa:
teurs eenige zoons kindere voor zo:
veel die eijgendom ...

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep vormer
Kenmerkopmerking

Persoon die vormen maakt of vult. Hierbij kan het gaan om zeer uiteenlopende producten, bijv. voor klokken, aardewerk, glas, stenen.
Smakt met beide handen een homp klei in een houten vorm en streek de vorm af om een gladde steen te verkrijgen.
bron: beroepenvantoen.nl

 
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen stambetovergrootvader (12 generaties)
 

Kwartierstaat

  1. Andries Andriesz van Galois de oude
   1. Aeltje Willems
    1. Andries Andriesz van Galois de jonge
    2. Maertgen Andriesdr van Galois
   2. Susanna Catoir

Bronverwijzing

 1. DTB Leiden
   • Pagina: NH Ondertrouw F. oktober 1604 - april 1608., archiefnummer 1004, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), inventarisnummer 6, blad F - 165
   • Pagina: NH Ondertrouw O. juli 1647 - juni 1653., archiefnummer 1004, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), inventarisnummer 14, blad O - 206
 2. Archief Leiden
   • Pagina: 1645., archiefnummer 0506, Archief van notaris Jacob Jansz. de Haes, 1630-1656, inventarisnummer 478, blad 22 mei scan 263