Elisabeth Barents

Geboortenaam Elisabeth Barents
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 76 jaren, 8 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 15 mei 1650 Amsterdam Geboorte van Elisabeth Barents  
Doop 15 mei 1650 Noorderkerk, Amsterdam Doop van Lijsabet Barents 1a
Gebeurtenisopmerking

getuige: Pieter Baltens

Doop (Getuige) 1 dec 1680 Westerkerk, Amsterdam Doop van Barber, dv Jan Jansz Paus en Cornelisje Jacobs 1b
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Jacob Jansz
 Lijsbet Barends

Doop (Getuige) 3 dec 1690 Noorderkerk, Amsterdam Doop van Lutje, zv Jan Jans Paus en Cornelia Jacobs 1c
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Elisabeth Barents
 Luijte de Groot

Overlijden voor 31 jan 1727   Overlijden van Elisabeth Barents  

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Barend Pieters27 aug 1623voor 30 sep 1655
Moeder Barbara Thomas18 mrt 1629na 28 jan 1710
         Elisabeth Barents 15 mei 1650 voor 31 jan 1727

Gezinnen

Gezin van Adriaan Jansze en Elisabeth Barents

Getrouwd Man Adriaan Jansze ( * rond 1643 + voor 31 okt 1687 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 20 sep 1670 Amsterdam Ondertrouw van Adriaan Jansze en Elisabeth Barents 1d
Brontekst

Compareerden Ariaen Jansze van Rotterdam varentgesel oud
27 jaren ouders doot geasst met Jan Lubbertsz woont inde
Boomstraet & Lijsbeth Barents van A oud 20 jare
geass met haer moeder Barber Thomas woont als voorn.

Gezin van Luijte Groot en Elisabeth Barents

Getrouwd Man Luijte Groot ( * rond 1657 + voor 15 okt 1695 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 31 okt 1687 Amsterdam Ondertrouw van Luijte Groot en Elisabeth Barents 1e
Brontekst

Compareerden als voren Luijtje Groot van Bremen
varentman oud 30 jaren op de Zeedijk
ouders doodt geassistrt met Pieter Cornelisz
& Lisbeth Barentsz van A: wedu
Adriaen Jansz op de Braak

Transport 12 jun 1693 Tuinstraat 3, Tuinstraat, Amsterdam Verkoop 1/2 dwarshuis in de Tuinstraat 2a
Citaat

... voor ons gecompareert is Lucas de Groot
schipper als getrouwt hebbende Elisabeth
Barents wedu en geinstitueerd erfgename
van Adriaen Jans, varentman ende geleide
verkoft opgedragen en quijtgesch te hebben
aen Rutgert Bronckhorst goutsmit
de helft in een dwarshuijs en erve staende
ende leggende in de Tuijnstraet daer lendenen
van zijn of van ouds geweest hebben Jurian
Hermans corendrager op een gemmene muur
aen de oostzijde en de wedu van Albert
Jacbos aende westzijde streckende voor
van de staet tot achter aen Gerrit Clercq
backer ...

Gezin van Cornelis Jansz Bras en Elisabeth Barents

Getrouwd Man Cornelis Jansz Bras ( * 22 aug 1649 + voor 12 jan 1703 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 15 okt 1695 Amsterdam Ondertrouw van Cornelis Jansz Bras en Elisabeth Barents 1f
Brontekst

Zijn op de acte van De
Geus, secretaris tot Broek in
Waterlant in getekent Cornelis
Jansz Bras wedr woont tot Broek
in Waterlant & Lijsbeth Barents
van A: wedu Lucas de Groot woont hier ter stede

Huwelijk 30 okt 1695 Broek op Waterland Huwelijk van Cornelis Jansz Bras en Elisabeth Barents  

Gezin van Didelof van Pijn en Elisabeth Barents

Getrouwd Man Didelof van Pijn ( * rond 1672 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 12 jan 1703 Amsterdam Ondertrouw van Didelof van Pijn en Elisabeth Barents 1g
Brontekst

Compareerden als voren Dideloff van Pijn van Gulikstadt
varentman oud 30 jaren op de Haarlemerdijk
ouders doodt geasst met Steven Barentse & Lijsbet
Barens van A: wedu Corenlis Janse Best als voorn.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen 2 maal stamovergroottante (11 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas - Barents
Bosch - Goossens - Vorrink - Villele - Meijer - Silleman - Paus - Thomas - Barents

 

Kwartierstaat

 1. Barend Pieters
  1. Barbara Thomas
   1. Elisabeth Barents
    1. Adriaan Jansze
    2. Luijte Groot
    3. Cornelis Jansz Bras
    4. Didelof van Pijn

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 75, blad p.263
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 107, blad p.344
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 78, blad p.61
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 495, blad p.317
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 516, blad p.323
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 525, blad p.24
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 535, blad p.114
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 70 pag 16 scan 16