Kniertje Hendriks

Geboortenaam Kniertje Hendriks
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1580   Geboorte van Kniertje Hendriks  
Doop (Getuige) 23 nov 1628 Oude Kerk, Amsterdam Doop van Joris, zv Jan Stevens en Digna Fransen 1a
Brontekst

Jan Stevensz h-timerman Dingnom Fransz Steven Robbertsz Koniera Henrix - Joris

Ondertrouw (Getuige) 6 nov 1632 Amsterdam Ondertrouw van Stoffel Stevens en Beatrix Heijndriks 1b
Brontekst

Compareerden als vooren Stoffel Stevenss van A out
25 jaren varentgesel geast met Steven Robberts &
Cuniertien Heijndirx sijn ouders woon op Uijlenburgh &
Beatrix Heijndrix van A out 19 jaer geast met
haer suster Lijntje Heijndrix woont als voorn.

Doop (Getuige) 25 jan 1633 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Jannetje, dv Jan Stevens en Digna Fransen 1c
Gebeurtenisopmerking

getuige: Cniertje Henrix

Doop (Getuige) 20 sep 1639 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Steven, zv Jan Albertsen en Jannetje Stevens 1d
Gebeurtenisopmerking

getuige: Cniertje Henrixs

Ondertrouw (Getuige) 2 sep 1645 Amsterdam Ondertrouw van Bras Pieters en Immetje Cornelis 1e
Brontekst

Compareerden als vooren Bras Pieterss van Galicia
varentgesel woon in de Batavierstraet geen ouders
hebben out 25 jaer & Immetie Cornelis van
Hoorn geen ouders hebben out 22 jaar geast met
Cunierten Heijndrix haar bekende woont als voorn

Gezinnen

Gezin van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks

Getrouwd Man Steven Robbertsz ( * rond 1580 + 26 dec 1644 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Transport 21 aug 1621 Batavierstraat x, Batavierstraat, Amsterdam Transport van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks 2a 3a
Brontekst

D selve [Frans Hendriksz] Oetgens compareerden etc schelt quijt
Steven Robbertsz timmerman een huijs en
erve staende ende legende op Ulenburch in de
Westerstraet aldaer breet vijfthien voeten
streckende uijt de versz[egde]straet dije wijt moet blijven
twintichh voeten ter halver muijr van hem compt van
een mop dick belent Court Gerritsz aende noortoostsijde
ende Guertgen Ernst aende suijtwestsijde in allen
schijne ende uijtgesondert dat het water t welck van t
dwaersdack van sijn compts loodse op t erff van de voorsz
Steven Robberts gevangen wort t allen tijde alst
hem compt ofte zijnen erven ende nacomelingen gelieft
geleijc sal mogen werden op zijn eijgen daerthem
gelieven zal ende hij compt gelieve ende etc[etra] op
mmia den 21 augustus 1621

Transport 5 sep 1626   Transport van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks 2b
Citaat

... dat voor ons
gecompareert is Jan Rijcks scheepstimmerman
ende geliede vercost opgedragen ende quijtge
schonden te hebben Steven Robbertsz scheeps
huijstimmerman een eff gelegen op Ulenburch
lanck veertich voeten ende breet sestien
voeten belent Pieter Herman Brouwer
aende noortoost zijde ende hij comparant aende
suijtwestzijde streckende voor van de straet
tot achter aende wal ...

Testament 12 sep 1627 Amsterdam Testament van Steven Robbertsz en Kniertje Hendriks 2c
Citaat

... Steven Robberts huijstimmerman poorter
deser stede & Cuniertge Hendricksdr echteluiden
wonende op Oulenburgh, mij notaris wel bekent
...
hebben de voorn testateurs hare drie kinder
en Jan, Thomas & Grietjen Stevens, ...
.. bij dese haere andere
ongehuwde kinder Stoffel, Hendrick,
Susannetge, Jannetge & Joris Stevens tot
hare eenige ...

Notariele akte 22 sep 1645 Amsterdam Obligatie 2d
Citaat

Compareerde Bras Pietersz van Ste Jago de Galise ...
getuijgen soo zich .. wel bekent ...
trompetter met Schip Malacca te gang naer Oostindien
...
.. Kuniertge Hendricx wed van z. Steven Robbertsz
trommelslager was in sijn leven binnen deser stede sijne
car dul van twintigh stuivers stuck ter saecke van
verschoten penningen slaepgelt ende verteerde kosten
getuigen:
Jan Albertsz scheepstimmerman ende Harmen
Jansz Klomp huijstimmerman gebuijren van de
comparant wonende in de Bataviastraat

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Jan Stevensrond 1602
Tomas Stevensrond 1604rond mei 1633
Grietje Stevensrond 1606
Stoffel Stevensrond 1608voor 3 sep 1635
Hendrik Stevensrond 1609
Susanna Stevensrond 1612
Jannetje Stevens22 nov 1615
Joris Stevensrond 1617

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen twee maal stamoudgrootmoeder (14 generaties)
 

Kwartierstaat

  1. Kniertje Hendriks
   1. Steven Robbertsz
    1. Jan Stevens
    2. Tomas Stevens
    3. Grietje Stevens
    4. Stoffel Stevens
    5. Hendrik Stevens
    6. Susanna Stevens
    7. Jannetje Stevens
    8. Joris Stevens

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 6, blad p.222
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 439, blad p.295
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 41, blad p.233
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 42, blad p.154
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 462, blad p.265
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 28 pag 214 scan 215
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 33
   • Pagina: NotariĆ«le archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 534A, aktenummer 468320
   • Pagina: NotariĆ«le archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 602, aktenummer 278787
 3. Ooijevaar.info
   • Pagina: transcriptie