Barent Pieterse Swart

Geboortenaam Barent Pieterse Swart
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 65 jaren, 7 maanden, 4 dagen

Verhaal

Barent was een zoon van Pieter Jansz uit Vrouwenparochie en Lijntje Meijnders uit
Amsterdam. Op 23 juli 1662 werd hij gedoopt in de Westerkerk.
Op 27 jarige leeftijd trouwde Barent met de 7 jaar oudere weduwe Lijntje Gerrits,
zij overleed in 1690, 6 weken na de geboorte van hun enige zoon.
Zijn tweede vrouw Marritje Karels overleed ook zes weken na de geboorte hun zoon.
Met zijn derde vrouw Adriaentje kreeg hij 6 kinderen. Adriaentje overleed een week
na de geboorte van Jannes.
Met zijn vierde vrouw Annetje Jacobs kreeg hij één dochter: Alida.

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 23 jul 1662 Amsterdam Geboorte van Barent Pieterse Swart  
Doop 23 jul 1662 Westerkerk, Amsterdam Doop van Barent Pieterse Swart 1a
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Leijsebet Wouters
 Gerrit Eldersz

Gaarders belasting (Aangever) 1 apr 1704 Amsterdam Gaarders belasting voor den armen 2a
Citaat

Barent Pietersz voor Alida Barents

Ondertrouw (Getuige) 5 sep 1721 Amsterdam Ondertrouw van Willem van der Wijn en Lijsbet Swart 1b
Brontekst

Compareerden als vooren Willem van der Wijn van A: oud
24 jaar woont Buijten de Raampoort geass met
sijn vader Jan van der Wijn & Lijsbet Barentse
Swart van A: oud 24 jaar woont als voorn
geasst met haar vader Barent Swart

Overlijden 27 feb 1728 Bleekerspad, Amsterdam Overlijden van Barent Pieterse Swart  
Gaarders belasting 27 feb 1728 Amsterdam Gaarders belasting voor onvermogenden 2b
Citaat

Anna Joosten voor Barent Pietersz

Begrafenis 29 feb 1728 Leidsche Kerkhof, Amsterdam Begrafenis van Barent Pieterse Swart 1c
Citaat

Barent Pietersz Swart buijten de Leijdsepoort

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Pieter Jansz Swartrond 1623voor jun 1673
Moeder Lijsbet Meijnders7 sep 162511 mrt 1692
    Zus     Itge Pieters Swart 6 apr 1653 na 4 mrt 1705
    Zus     Saertje Pieters Swart 16 okt 1654 na 9 jul 1692
    Broer     Jan Pieters Swart 2 feb 1656 voor 9 jul 1692
    Zus     Wijlletien Pieters Swart 18 nov 1657 na 3 jan 1694
    Zus     Berber Pieters Swart 21 dec 1659 na 9 jul 1692
         Barent Pieterse Swart 23 jul 1662 27 feb 1728

Gezinnen

Gezin van Barent Pieterse Swart en Lijntje Gerrits

Getrouwd Vrouw Lijntje Gerrits ( * 6 aug 1648 + 24 okt 1690 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 25 jun 1689 Amsterdam Ondertrouw van Barent Pieterse Swart en Lijntje Gerrits 1d
Brontekst

Compareerden als voren Barent Pietersz Swart van A: Bleeker
oud 28 jaarn Buijten de Raampoort geassistrt met sijn moeder
Lijsbeth Meijnders & Lijntie Gerrits van A: Wedu Cornelis
Jansz Kluijs woont als voorn.
in de kantlijn:
Sij Wkamer
voldaan
den eersten
julij 1689

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Pieter Barentse Swart13 aug 1690voor 24 okt 1690

Gezin van Barent Pieterse Swart en Marritje Carels

Getrouwd Vrouw Marritje Carels ( * rond 1656 + 15 mrt 1693 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 5 apr 1692 Amsterdam Ondertrouw van Barent Pieterse Swart en Marritje Carels 1e
Citaat

Barent Pietersz van A: water
haaldr wedr Leijntje Gerrits buijten de
Raampoort & Marritje Carels van A:
oud 35 jaren als voorn ouder doot geass
met Grietje Hendricx

Inschrijving Weeskamer 6 feb 1694 Amsterdam Inschrijving Weeskamer van Barent Pieterse Swart en Marritje Carels 2c
Citaat

Marritje Carels op t Bleeckerspadt 15 maart 1 [kind]
bewezen den
6 feb 1694

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Pieter Barentse Swart3 feb 169331 mrt 1694

Gezin van Barent Pieterse Swart en Adriaentje Dircx van Mictenburgh

Getrouwd Vrouw Adriaentje Dircx van Mictenburgh ( * 24 jan 1666 + 4 mrt 1705 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 22 jan 1694 Amsterdam Ondertrouw van Barent Pieterse Swart en Adriaentje Dircx van Mictenburgh 1f
Brontekst

Compareerden als voren Barent Pietersz Swart van
A: waterhaelder wedr Marritje Carels
buijten de Raampoort & Ariaentje Dircx
van A: wedu Jacob Huijbertsz als
voorn.
in de kantlijn:
hij Wkamer
voldaan
den 6 feb 1694
sij Wkamer
voldaan
den 6: feb 1694

Transport 12 mrt 1698   Verkoop huis en erf in weduwehofje 2d
Citaat

.. Barent Pietersz Swart waeterhaelder en Adriaentje
Dircks, desselv huijsvrouw ten dezen bij de voorsz haere
man geadsv en soo veel voorts geauthoriceert als hare wettige
en gecozen voogd in dezen en gelieden vercogt opgedraegen en
quijtgeschouden te hebben aen Theunis Ramsbergen waegdraeger
een huijs en erve staende en gelegen in de Middelstraet het
tweede huijs van t weduwe hofje, belent Hermanus
Verdonck met een gemene muer, gemene lode goot en acter
een gemene schutting en put aen de westzijde en Hermanus
Goossens agter met een gemene schutting aend e oostzijde
streckende voor van de staet tot agter aen Anthonij Reuc
kelman met een gemene schutting ....

Inschrijving Weeskamer 16 okt 1708 Amsterdam Inschrijving Weeskamer van Barent Pieterse Swart en Adriaentje Dircx van Mictenburgh 2e
Brontekst

Den 16 octob 1708 heeft Barent Pietersz Swart de wedr ver
toond codicille van de overledene

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Lijsbeth Swart26 jun 169531 aug 1695
Lijsbet Swart4 nov 169628 apr 1791
Pieter Swart13 mei 1699
Dirck Swart9 feb 1701
Alijda Swart11 jan 17041 apr 1704
Jannes Swart24 feb 1705

Gezin van Barent Pieterse Swart en Annetje Jacobs

Getrouwd Vrouw Annetje Jacobs ( * rond 1665 + voor 19 okt 1730 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Residentie rond okt 1708 Bleekerspad, Amsterdam Wonen ten tijde van ondertrouw beide op het Bleekerspad  
Gebeurtenisopmerking

Gezien de aantekeningen in de begraafboeken, woont Barent Pieterse Swart zijn hele leven op het Bleekerspad.

Ondertrouw 11 okt 1708   Ondertrouw van Barent Pieterse Swart en Annetje Jacobs 1g
Brontekst

Compareerden als vooren Barent Pieterse Swart van A waterhaalder
wedr Adriaantje Dirks opt Bleekerspat buijten de
Raampoort & Annetje Jacobs van A wedue
Cornelis Vree woont als voorn.
in de kantlijn:
Hij Wkamer
voldaen den
16 october 1708
Zij Wkamer
voldaen den
16 october 1708

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Alida Swart25 aug 17091 sep 1791

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Waterhaalder
Kenmerkopmerking

Hij haalt met zijn schip schoon water van buiten de stad voor het bleken.

 
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen stamgrootvader (10 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Van Beijeren - Lebbing - Swart

 

Kwartierstaat

 1. Pieter Jansz Swart
  1. Lijsbet Meijnders
   1. Itge Pieters Swart
   2. Saertje Pieters Swart
   3. Jan Pieters Swart
   4. Wijlletien Pieters Swart
   5. Berber Pieters Swart
   6. Barent Pieterse Swart
    1. Lijntje Gerrits
     1. Pieter Barentse Swart
    2. Marritje Carels
     1. Pieter Barentse Swart
    3. Adriaentje Dircx van Mictenburgh
     1. Lijsbeth Swart
     2. Lijsbet Swart
     3. Pieter Swart
     4. Dirck Swart
     5. Alijda Swart
     6. Jannes Swart
    4. Annetje Jacobs
     1. Alida Swart

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 106, blad p.23
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 559, blad p.14
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1235, blad p.33vo
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 518, blad p.62
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 520, blad p.355
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 522, blad p.384
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 543, blad p.248
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Toegangsnr 5005 Gaarders belasting boek 10 pag 20
   • Pagina: Toegangsnr 5005 Gaarders belasting boek 57 scan 117
   • Pagina: Toegangsnr 5004 weeskamer Leidse Kerkhof boek 81 pag 176
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 73 pag 103 scan 103
   • Pagina: Toegangsnr 5004 weeskamer boek 82 scan 165