Giertje Anthonis de Vos

Geboortenaam Giertje Anthonis de Vos
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 72 jaren, 6 maanden, 4 dagen

Verhaal

Op 13 februari 1635 wordt Giertje, in de Nieuwe Kerk, gedoopt als
dochter van Anthonij Luijkas de Vos en Annetje Joris. Haar opa van
vaderszijde komt uit Antwerpen, waarschijnlijk een religieus
vluchteling. Hij trouwde met Heijltje Ansems uit Den Bosch.
Wanneer Giertje op 28 maart 1653, in ondertrouw gaat met Gerrit Roelofs
is zij hoogzwanger. Het eerste zoontje wordt al drie weken later geboren.
Haar ouders zijn dan beide overleden, bij de ondertrouw wordt zij
geassisteerd door haar tante Hesther Luijcas.
Zes jaar later gaat zij opnieuw in ondertrouw, met Adriaan Cornelisz uit
Warmenhuizen. Met Adriaan krijgt Grietje twee zoons: Cornelis en Luijcas.
De zoons gebruiken later de achternaam Blaauw. Na drieeënhalf jaar
huwelijk overlijdt Adriaan.
Haar derde huwelijk is met Aris Willemsz. Aris is waalridder.
Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren, die later de achternaam
Van Batenburg gaat gebruiken. Aris wordt tegelijk met Antonij Gerrits,
zijn stiefzoon uit Giertjes eerste huwelijk begraven.
Op 14 februari 1676 gaat Giertje wederom in ondertrouw, met Gerrit
Cornelisz van Straten. Na Gerrits overlijden in 1683, blijft Giertje alleen
totdat zij zelf in augustus 1707 overlijdt.
Een half jaar na haar overlijden wordt een huis en erf in de Rozenstraat
verkocht door de erfgenamen. Die huis was aangekocht door Gerrit van
Straten. De erfgenamen zijn Cornelis Blaauw en Geertrui van Batenburg,
de twee nog levende kinderen van Giertje.
Een ander huis in de Rozenstraat, was ook voor 50% in bezit van Gerrit
van Straten. Dit huis wordt pas in 1725 verkocht. De kleinkinderen van
Giertje zijn dan de erfgenamen. Geertruij Romeijn is de enige erfgenaam
van Geertruij van Batenburg. De nog levende kinderen van Cornelis Blaauw
zijn: Jan, Catharina, Cornelia, Geertruijd, Adriana en Lucas Blauw.

 

 

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 13 feb 1635 Amsterdam Geboorte van Giertje Anthonis de Vos  
Doop 13 feb 1635 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Giertje Anthonis de Vos 1a
document

zie Media

Ondertrouw (Getuige) 25 apr 1683 Amsterdam Ondertrouw van Luijcas Blaauw en Annetje Hoener 1b
Brontekst

Compareerden als voren Lucas Adriaans Blaau, van a slager
oud 22 jaren in de Haesestraat geassistrt met
Grietje Antonis sijn moeder & Annetje
Huner van Deutecom oud 28 jaren op de
Prinsegracht geassestrt met ouders consent

Doop (Getuige) 19 mrt 1684 Westerkerk, Amsterdam Doop van Geertruij, dv Luijkas Blaeuw en Anneken Hueners 1c
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Albert van den Horst
 Giertie Anthonisz

Doop (Getuige) 21 jul 1684 Westerkerk, Amsterdam Doop van Adrianus, zv Cornelis Adriaensz Blaeu en Catarina Peteijn 1d
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Giertie Anthonisz
 Luijkas Blaeu

Ondertrouw (Getuige) 1 sep 1690 Amsterdam Ondertrouw van Job Romeijn en Geertruijd van Baatenburg 1e
Brontekst

Compareerden als voren Job Romeijn van Somelsdijk timmerman
oud 32 jaarn op de Uijtrechtsestraat ouders doot geasst met
Cornelis Blauw & Geertruijd van Batenburg van A oud 26 jaarn
woont als voorn geass met haar moedr Geertie Vosse

Doop (Getuige) 19 okt 1692 Amstelkerk, Amsterdam Doop van Pieter, zv Job Romijn en Geertruijd van Batenburgh 1f
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Kornelis Blaauw
 Geertje Antonis

Doop (Getuige) 19 nov 1692 Nieuwezijds Kapel, Amsterdam Doop van Geertruij, dv Cornelis Blau en Catreijntje Pateijn 1g
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Willem Prisehart
 Geertje Antonis

Doop (Getuige) 7 mrt 1696 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop Geertruijd, dv Jop Romijn en Geertruijd van Batenburgh 1h
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Michiel Jntendams
 Geertruijd Antonis

Doop (Getuige) 8 jun 1698 Amstelkerk, Amsterdam Doop van Geertruijd, dv Cornelis Blaeuw en Catrijna Pittijn 1i
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Giertie Anth
 Job Romijn

Doop (Getuige) 22 feb 1705 Amstelkerk, Amsterdam Doop van Lucas, zv Cornelis Blaauw en Catrina Piteijn 1j
Brontekst

Cornelis Blaeuw
Catrina Piteijn
     Lucas
Giertje Vosse
Willem Prishart

document

zie Media

Overlijden 17 aug 1707 Amsterdam Overlijden van Giertje Anthonis de Vos  
Gaarders belasting 17 aug 1707 Amsterdam Gaarders belasting voor onvermogenden 2a
Citaat

Abram Tiersie voor Giertje Vosse

Begrafenis 19 aug 1707 Leidsche Kerkhof, Amsterdam Begrafenis van Giertje Anthonis de Vos 1k
Citaat

Giertie Vosse wed: van Gerret van der Straten
in de Kerkstr bij d´Uijtersestr

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Anthonij Luijkas de Vos7 sep 1608voor 28 mrt 1653
Moeder Annetje Joresrond 1611voor 28 mrt 1653
    Zus     Lijsbertjen Anthonis de Vos 18 sep 1631
    Zus     Heijltje Anthonis de Vos 19 dec 1632
    Broer     Luijcas Anthonis de Vos 11 okt 1633
         Giertje Anthonis de Vos 13 feb 1635 17 aug 1707

Gezinnen

Gezin van Gerrit Roeloffsz en Giertje Anthonis de Vos

Getrouwd Man Gerrit Roeloffsz ( * rond 1625 + voor 1659 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 28 mrt 1653 Amsterdam Ondertrouw van Gerrit Roeloffsz en Giertje Anthonis de Vos 1l
Citaat

Gerrit Roeloffsz van a huistimmergesel, oud
27 jaar geen ouders hebbende woont inde Buijtenbantammerstraet geass
met sijn oom Jan Willemsz & Giertie Anthonis van a oud 18
jaar woont als voorn, geen ouders hebbende, geass met haar peet
Hesther Luijcas

  Verhaal

Het eerste huwelijk van Giertje is met Gerrit Roelofs. Het eerste kind wordt 3 weken na de ondertrouw geboren.
Gerrit overlijdt. ...

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Roelof Gerritsz17 apr 1653voor 7 feb 1708
Antonij Gerritsz13 apr 165514 jan 1675

Gezin van Adriaan Cornelisse Blaeuw en Giertje Anthonis de Vos

Getrouwd Man Adriaan Cornelisse Blaeuw ( * rond 1634 + 28 nov 1662 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 25 apr 1659 Amsterdam Ondertrouw van Adriaan Cornelisse Blaeuw en Giertje Anthonis de Vos 1m
Brontekst

Compareerden voor den Heren drs P Werduce & A...
Folince Conin Adriaan Cornelisz van Warmenhuijsen metselaergesel
oud 24 jaare, ouders doot geass met Gerrit Corn: sijn broeder
woont inde Brouwersstraat & Giertje Anthonis
van A wed van Gerrit Roelofse in de Langstraat.
boven:
mans doot is ingebragt
kantlijn:
sij heeft den
22 april 1659
de weeskamer
voldaen

 

document

zie Media

Inschrijving Weeskamer 19 mei 1663 Amsterdam Inschrijving Weeskamer van Adriaan Cornelisse Blaeuw en Giertje Anthonis de Vos 2b
document

zie Media

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Cornelis Blaauw1 apr 166027 jun 1724
Luijcas Blaauw14 apr 16629 okt 1686

Gezin van Aris Willemsz en Giertje Anthonis de Vos

Getrouwd Man Aris Willemsz ( * 29 sep 1630 + 14 jan 1675 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 8 jun 1663 Amsterdam Ondertrouw van Aris Willemsz en Giertje Anthonis de Vos 1n
Brontekst

Aris Willems van A: waalridder
wedr van Marieke Andries woont inde Reguliers
toorn & Giertje Antonis van A: wedu van Arian
Cornelisz woont inde Langestraat.
kantlijn:
bijde weeskamer voldaen 19 meij 1663

Transport 10 aug 1686 Amsterdam Verkoop huis en erf Buiten Bantammerstraat 2c
Citaat

... vercoft is aen Abram Reijndersz een huijs ende
erve, staende en leggende in de Nieuwe Batemen oft .. dwars
straet, van oud getekent No 1 daer lenderen van zijn oft plackers ..
Jan de la Mer aende zuijd en nordzijden aen wederzijden met
gemeene muren ende gemeenen loodgooten, en aende noord...
een gemeene wenteltrap streckende voor van de straet tot achter
aen Floris Jansz Hartgers ...
... (: toebehoord
hebbende Giertje Antonis wed: Aris Willems Waelridder:) voor
f. 1604:-

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Geertruijd van Batenburgrond 166411 nov 1723

Gezin van Gerrit Cornelisz van der Strate en Giertje Anthonis de Vos

Getrouwd Man Gerrit Cornelisz van der Strate ( * rond 1635 + 11 apr 1683 )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 14 feb 1676 Amsterdam Ondertrouw van Gerrit van der Strate en Giertje Anthonis de Vos 1o
Brontekst

Compareerden als voren Gerrit van der Strate van a
metselaar, out 40 jare inde Vuchtsstraat ouders
doot geas´ met Hendrick de Nivers sijn bekende &
Giertje Anthonis van a wede van Aris Willemsz
in de Rosestraat
kantlijn:
geen
acte vtoont de
wees.. maart
1676

Transport 15 jul 1680 Amsterdam Aankoop Huis en erf en loods, Rozenstraat, bij de eerste dwarstraat 1p
Citaat

... vercoft is aen Gerrit van der Straten
metselaer, een huijs en erve met een loots daeraen staende
en leggende in de Rosestraet bij de eerste dwarsstraet aen
de noordzijde van de straet daer lendenen van zijn
Pieter Heere met een gemeene muer en loodegoot en achter
aen gedeelte met houte schutting daer de loots van het
huijs ...

Transport 8 mei 1681 Rozenstraat, Amsterdam Verkoop erf Rozenstraat 2d
Citaat

... dat
voor ons gecompareert is Gerrit Cornelisz van der Straten
ende geleide vercoft opgedragen ende quijtgeschouden te
hebben aen Joannes de Rose een stuck erffs lang
omtrent sed en twintigh voeten ende breet vijftien
voeten leggende achter het huijs van de vercooper
staende in de Roosestraet ende achter het erff van de
Jacob Huij. belend de thuijan van Jacob Huijgs aen de
noortzijde ende Pieter ... aen de oostzijde ...

Transport 21 apr 1682   Aankoop 1/2 huis en erf, De Twee Gekroonde Schrijfpennen in de gevel, Rozenstraat 2e
Transport (Erfgenaam) 27 feb 1683   Verkoop huis en erf Rozengracht 2f
Citaat

... dat voor ons
gecompareert sijn Hester Lucas de Vos weduwe van
Hendrik Aertsz. Jacobus Plaetman als getrout hebbende
Heijltje Jans en Lijsbet Jans meerder jarige dogter, beide kinderen
van Grietje Lucas de Vos item Gerrit van der Straeten als in egt
hebbende Giertje Anthonis de Vos die een dogter was van Anthonij
de Vos # zijnde de voorn: Hester Lucas de Vos en Lijsbet Jans geadsisteert
En geliden in die qte vecogt opgedragen en quijtgeschonden te hebben
aen Pieter Abrahamsz ...

in de kantlijn:
# te zamen eeige erf
genaemen van Jan de
Vos

Transport 7 feb 1708 Amsterdam Verkoop Huis en erf, Rozenstraat, bij de eerste dwarsstraat 2g
Citaat

Wij uts: dat voor ons gecompareert zijn Cornelis
Blauw en Catarina Patijn egteluijden, mitsgaders
Job Romijn en Geertruij van Batenburg meede
egteluijden, welke Cornelis Blauw en Geertruij van
Batenbrug tesamen kinderen en erffgenamen zijn ge
weest van Giertje Antonis in dertijt wed en boedel
houdster van Gerrit van der Straten ende gelieden
zij compten also tesamen (edog ten respecte van haer
... persoonen met adhirtentie en qualificatie
van haar voorsz: respectieve mannen als haer
wettige voogeden) verkogt opgedragen & quitge
schouden te hebben aen Jurriaen Kruijdas een
huijs en erve met zijn keuken daer aen staende
en leggende in de Rosestraet bijde eesrte dwars
straet aende noortzijde van de straet nader uijt
gedruk tin de oude brief van quijtschelding waar
door ...

Transport 22 nov 1725 Amsterdam Verkoop 1/2 huis en erf, De Twee Gekroonde Schrijfpennen in de gevel, Rozenstraat 2h
Citaat

dat voor ons gecompareert zijn Jan
Catharina, en Cornelia Blauw, mitsg:
Jan van Zeijl als in huwelijck hebben
de Geertruijd Blauw en Willem
Pritshart als voogd over Adriana
en Lucas Blauw en volgens extract
uijt het vierde register der authori
satie van de weeskamer deeser stad
in dato 25 Xber 1725 tot het volgende
gequalifceert ons schepenen
ge exhibeert welcke Jan, Catharina
Cornelia, Geertruijd, Adriana en
Lucas Blauw zijn kinderen en
eenige erfgen: van Cornelis Blauw
zijnde de selve Cornelis Blauw geweest
een zoon van meede erfgen: ab intestato
van Giertje Vosse in eerder huwelijck
verweckt bij Adriaan Blauw alzoo
voor 1/4 part en Geertruij Romeijn
meerderjarige dogtersdogter en
eenige erfgenaam ab intstato
van Geertruij van Batenburgh in [Giertje Anthonis de Vos is de weduwe, Geertruij van Batenburgh haar dochter]
haar leeven laast wed: van Gerrit van der
Straaten met wier zij in gemeen
schap van goederen is getrouwt
geweest voor het resteerende 1/4 part
en alzoo het regt om en tot de
helft int nagemelde perceel,
zijnde zij vrouwe comparanten ter deeser
geadsisteert met Jan Blauw als haar
gecozen voogd in deesen, Jan van Zeijl
Willem Pritshart ende voorn: Jan
Blauw hare vierendeelen zoo ...

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen stamovergrootmoeder (11 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Van Beijeren - Blaauw - De Vos

 

Kwartierstaat

 1. Anthonij Luijkas de Vos
  1. Annetje Jores
   1. Lijsbertjen Anthonis de Vos
   2. Heijltje Anthonis de Vos
   3. Luijcas Anthonis de Vos
   4. Giertje Anthonis de Vos
    1. Gerrit Roeloffsz
     1. Roelof Gerritsz
     2. Antonij Gerritsz
    2. Adriaan Cornelisse Blaeuw
     1. Cornelis Blaauw
     2. Luijcas Blaauw
    3. Aris Willemsz
     1. Geertruijd van Batenburg
    4. Gerrit Cornelisz van der Strate

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 41, blad p.363
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 511, blad p.207
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 107, blad p.455
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 107, blad p.466
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 519, blad p.63
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 121, blad p.33
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 68, blad p.102
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 46, blad p.299
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 121, blad p.124
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 122, blad p.70(folio 35v), nr.3
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1230, blad p.468
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 471, blad p.75
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 479, blad p.517
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 484, blad p.275
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 502, blad p.379
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5061, inventarisnummer 2172 scan 18
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Toegangsnr 5005 gaarders belasting boek 16 pag 75
   • Pagina: toegangsnr 5004 weeskamer boek 10 pag 124
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5061, inventarisnummer 2173 scan 14
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 61 scan 51
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 61 scan 32
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 61 scan 242
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 82 scan 227
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 99, scan 325