Cornelis Cornelisz

Geboortenaam Cornelis Cornelisz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte rond 1601 Amsterdam Geboorte van Cornelis Cornelisz  
Ondertrouw (Getuige) 16 sep 1628 Amsterdam Ondertrouw van Michiel Thijmensz en Beatris Claes  
Brontekst

Compareerden als voorn Michiel Thijmansz van Hamborgh
out 28 jaren geen ouders hebbende geast met Cornelis
Cornelisz zijn bekende wonende op het ... &
Beatrix Claas van .elder.mijn, out 21 jaren geasst
met Janntie Hijberts haer moeder wonende als voorn.

Ondertrouw (Getuige) 22 jan 1666 Amsterdam Ondertrouw van Cornelis Cornelisz Swart en Marretje Harmens 1a
Brontekst

Compareerden Cornelis Cornelisz, van A vlotschuijtvaarder
oud 22 jaar geass met Corn Corn: sijn vader woont in
Goutblomstraet en Marretje Harmens, van A
oud 25 jare ouders doot geass met haer zuster
Stijntje Harmens woont opd Goutblomgragt

document

zie Media

Gezinnen

Gezin van Cornelis Cornelisz en Barbara Claes

Getrouwd Vrouw Barbara Claes ( * rond 1604 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 25 sep 1627 Amsterdam Ondertrouw van Cornelis Cornelisz en Barbara Claes 1b
Brontekst

Compareerden als vooren Cornelis Cornelisz van A varent
gesel out 26 jaren geen ouders hebbende woont in de
...burghsteeg geasst met zijn voogd .udert Vlaesz
Wijemen & Barbara Claes van Har.. out 23 jaren geasst
met Jannitje Huibert haer moeder woont op het ...
in de kantlijn:
Dese personen sijn
getrouwt 10
October tot
Ouderkerck door
Thijmothers .olonad.
pred. aldaer

Bewijs aan minderjarigen 2 okt 1627 Amsterdam Bewijs aan minderjarigen van Cornelis Cornelisz en Barbara Claes 2a
Citaat

Compareerden Jannetjen Huijbregts dr eertijts ...
manne gehadt hebbende Claes Roos J bij el..
wecke zij twee kinderen genaamt Barbar & Beatris
heeft ge.. geassisteert met Pieter Luijtten
Groen hare tegenwoordige man en voogt
ter eenre ende Cornelis Cornelisz
vartentman ende des Barbar Claes te samen
onder booden sittende ter andere zijde.
...
... Barbars vaderlijck erfenis
alles in mani..navolge.. en
dat die voorsz Jannetjen Huijberts geas ...
& met consent van de voorsz haer tegenwoordige
man aen de voorsz Barbar Claes over
haer ge.. van vaders erf sal be
zoo zij bewijs ...

Huwelijk 10 okt 1627 Ouderkerk aan de Amstel Huwelijk van Cornelis Cornelisz en Barbara Claes  
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Anna Cornelis14 dec 1628
Claes Cornelisz20 jan 1630
Cornelis Cornelisz19 feb 1634
Annetje Cornelis15 apr 1635

Gezin van Cornelis Cornelisz en Annetje Outgers

Getrouwd Vrouw Annetje Outgers ( * rond 1600 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 17 dec 1644 Amsterdam Ondertrouw van Cornelis Cornelisz en Annetje Outgers 1c
Brontekst

Compareerden als vooren Cornelis Corneliss van A varentman
wed van Barbar Claes woont in de Haerlemmerstraet
& Annetje Outgers van der Schellinck wed van
Haije Jansz woont als voorn.
in de kantlijn:
hij ...
oock..
zij heeft de 16 decemb
1644 bewijs gedaen
ter weescamer
hij heeft bewijs
,,, december 1644
gedaen

 

Transport 20 mei 1647 Huis De Berkenboom, Goudsbloemstraat, Amsterdam Aankoop 2b
Citaat

... dat voor ons gecomprt is
Sijmon Jansz weerschipper van Muijden op
Lepenshede ende geliede vercoft opgedragen
& quijtges te hebben aen Corn Corn vlotschuijt
voerder een huijs en erve ... inde
Goutbloemstraet ...

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Cornelis Cornelisz Swartrond 164411 jul 1697

Kwartierstaat

  1. Cornelis Cornelisz
   1. Barbara Claes
    1. Anna Cornelis
    2. Claes Cornelisz
    3. Cornelis Cornelisz
    4. Annetje Cornelis
   2. Annetje Outgers
    1. Cornelis Cornelisz Swart

Bronverwijzing

 1. DTB Amsterdam
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 488, blad p.146
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 432, blad p.372
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 461, blad p.255
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: NotariĆ«le archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 592, aktenummer 252694 scan 27
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 42