Joost Pietersz van Eijkhout

Geboortenaam Joost Pietersz van Eijkhout
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 68 jaren, 8 maanden, 28 dagen

Verhaal

Joost Pietersz van Eijkhout werd op 19 december 1670 in de
Nieuwe Kerk in Delft gedoopt. Zijn ouders waren in eerder dat
jaar in Leiden getrouwd. Joost kreeg 6 broers en zussen, die
allemaal in Amsterdam gedoopt werden.
Op 14 juni 1687 ging Joost, in Amsterdam, in ondertrouw met
Dirkje Koeman. Zijn oudere halfbroer Pieter ging op diezelfde
dag in ondertrouw, beide werden geassisteerd door hun vader.
Samen met Dirkje kreeg Joost één zoon: Pieter, die binnen 10
dagen kwam te overlijden. Wanneer Dirkje overleed is niet
duidelijk.
Op 21 jan 1690 ging Joost weer in ondertrouw, nu met
Hendrikje Jans. Joost gaf hierbij niet aan weduwenaar te
zijn en werd weer geassisteerd door zijn vader.
Een week later deed Joost een bod op een huis aan de Heren-
gracht, hij slaagde er echter niet in borg te stellen. Het is niet
bekend wanneer Hendrikje overleden is. Zij kregen geen
kinderen samen.
In 1693 kreeg Joost een dochter met Gijsbertje Cornelis. Zij
zwaren niet getrouwd. Op 29 oktober werd dochter Annetje
gedoopt in de Oude Kerk in bijzijn van Joosts zuster Annetje
Pieters van Eijkhout.
Tussen 1698 en 1719 kreeg Joost 11 kinderen met Marritje
Pieters. Of zij getrouwd waren is niet duidelijk. Op 17 september
1732 werd Marritje begraven als huisvrouw van Joost.
Op 9 januari 1733 ging Joost in ondertrouw met Jannetje
Gerretse. Hierbij gaf Joost aan weduwenaar te zijn van
Hendrickje Jans, zijn tweede vrouw. Hij noemde daar niet
Marritje Pieters, zijn laatste vrouw. Met Jannetje kreeg Joost
één dochter: Judick, die op 10 jarige leeftijd overleed.
Joost was in september 1739 overleden. Op 16 september deed
zijn dochter Jacoba aangifte voor de gaarders belasting en op 17
september werd hij begraven op de Leidsche Kerkhof.

 

Verhaal

Joost Pietersz van Eijkhout geeft bij zijn huwelijk met Jannetje Gerretse aan, weduwenaar van Hendrickje Jans te zijn.
Omdat Joost na het het huwelijk met Hendrickje ook een relatie had met Marritje Pieters, leek het niet zeker of dit één en dezelfde Joost Pietersz was.
De sleutel van het bewijs, dat het wel om dezelfde Joost gaat, ligt bij Jurriaan Siwerts, de tweede man van Jannetje Gerretse.

Jurriaan assisteert Pieter van Eijkhout bij zijn ondertrouw. Pieter is een zoon van Joost Pietersz van Eijkhout en Marritje Pieters. Jurriaan wordt daar stiefvader genoemd.
Dit is een onderbouwing dan Joost Pieters van Eijckhout zowel een relatie had met Marritje Pieters (de moeder van Pieter van Eekhout)
als met Jannetje Gerretse, die hertrouwt met Jurriaan Siwerts.

 

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 19 dec 1670 Delft Geboorte van Joost Pietersz van Eijkhout  
Doop 19 dec 1670 Nieuwe Kerk, Delft Doop van Joost, zv Pieter Eechout en Annetje Neeve 1a
Gebeurtenisopmerking

Getuigen:
 Arent Schulingh
 Judith Jans

document

zie Media

Verdachte 31 mrt 1693 Amsterdam Verdenking en veroordeling van Joost Pietersz van Eijkhout 2a
Brontekst

Joost Pietersz van Delft oudt 22:
jaeren varentgesel trekkende
tien stuijvers daegs kostgelt
van de admiraliteijt alhier
gev: of hij gev: voorleden sondagh
acht dagen op het boom
sloot niet dapper heeft de
pijssen gestelt, snijdende
met sijn mes het loot van
deglasen af.
Seijt soo dronken geweest te sijn dat
niet gewete heeft wat gedaan
heeft.
kantlijn:
cond: twee
weeken te
water en te
broodt t sijn
kosten

Doop (Getuige) 19 sep 1702 Nieuwe Kerk, Amsterdam Doop van Rijckje, zv Rijk Willems Compas en Anna Pieters van Eijkhout 3a
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Joost Pietersz Eijkehout
 Lijsbet Cristiaens

Doop (Getuige) 7 jan 1705 Zuiderkerk, Amsterdam Doop van Pieter, zv Anthonij Walinge en Lijsbeth van Eijckhout 3b
Gebeurtenisopmerking

getuigen:
 Joost Pieters van Eijckhout
 Maria Abrahams

Ondertrouw (Getuige) 11 jul 1721 Amsterdam Ondertrouw van Harmanus Petit en Jacoba Joosten van Eijkhout 3c
Brontekst

Harmanus Petiet van A: oud 24 jaar in de
Elantstraat geasst met sijn moeder Catrijntje Smit &
Jacoba Joosten van Eeckhout van A: oud 23 jaar in de
Passeerderstraat geasst met haar vader Joost Pieterse
van Eeckhout

Notariele akte 8 mrt 1734 Amsterdam Notariele akte van Joost Pietersz van Eijkhout  
Citaat

Heeden den 8 Maart 1731. Compareerden
voor my Adrian Baars openb: Nots. binnen
Amsterdam in presentie der nagen:
getuijge Monsr Albertus Huijsman diamant
slijper binne deese stadt te eenre en
Monsr: Joost Pieterse van Eijkhout
mede binne dese stadt woonende vader
van Pieter Jooste van Eijkhout out
omtrent 15 jaaren d ter andere zijde, &
verklaarde geaccordeert te zijn
de den tweende Caapt: syn voorn: soo
husteestadt soo als hiy doet by deese by den
eerste Compt: ommehimna syn bequaam
heijt te dienen en heb deamant slijpe
en in allet geene d aaraan behoort en
sulx over den tydt van schagter een
volgende Jaare te beginen met den
teende deeses, dat bij syn meeter geduurndt
die tijde getrouw en gehoorseemen sal
dien millet geene hem door sijn meester
ofto oan speentwegen sal ver der belaast,
om soovrnigh te werk te koome elsande
beblyve wasten soo als bij hot diemant

Overlijden 16 sep 1739 Amsterdam Overlijden van Joost Pietersz van Eijkhout  
Gaarders belasting 16 sep 1739 Amsterdam Gaardersbelasting voor Joost Pietersz van Eekhout, onvermogenden 2b
Citaat

Jacoba Joosten v Joost Pietersz van Eekhout

Begrafenis 17 sep 1739 Leidsche Kerkhof, Amsterdam Begrafenis van Joost Pietersz van Eijkhout 3d
Citaat

Joost Pieterse van Eijkhout in de Passerderst: tussen de Prince
gragt en dws:st: bet 39                            3 kindere

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Pieter Jansz van Eijkhout29 sep 1631voor 1700
Moeder Annetje Nevegeschat rond 164516 mei 1719
         Joost Pietersz van Eijkhout 19 dec 1670 16 sep 1739
    Zus     Anna Pieters van Eijkhout 3 jul 1675 15 mrt 1748
    Zus     Elisabet van Eijkhout 21 jun 1678 na 22 dec 1742
    Zus     Sara Pieters van Eijkhout 12 jan 1681 5 okt 1681
    Broer     Floris Pietersz van Eijkhout 6 aug 1686 1 apr 1740
    Broer     Reijnier Pietersz van Eijkhout 27 mei 1688 11 sep 1689
    Zus     Geertruij Pieters van Eijkhout 28 mrt 1691 na 26 jan 1720

Gezinnen

Gezin van Joost Pietersz van Eijkhout en Dirkje Dircs Koeman

Getrouwd Vrouw Dirkje Dircs Koeman ( * rond 1666 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 14 jun 1687 Amsterdam Ondertrouw van Joost Pietersz van Eijkhout en Dirkje Dircs Koeman 3e
Brontekst

Compareerden als voren Joost Pieters van Eijkhout van
Delft leertourier oud 19 jaren op de
Passeerdersgraft geassisst met sijn
vader Pieter van Eijkhout & Dirkje
Dircs Koeman van A: oud 21 jaren als
voorn ouders doot geass met haer
motje Anna Boudens

Onderzoeker

Zijn halfbroer Pieter gaat op diezelfde dag in ondertrouw.

document

zie Media

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Pieter Joosten van Eijkhout10 mrt 168819 mrt 1688

Gezin van Joost Pietersz van Eijkhout en Hendrickje Jans

Getrouwd Vrouw Hendrickje Jans ( * rond 1660 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 21 jan 1690 Amsterdam Ondertrouw Joost Pietersz van Eijkhout & Hendrickje Jans 3f
Brontekst

Compereerden als voren Joost Pieters van Eekhout van
Delft, leertouwer oud 23 jaren in de Passerders
straat, geass met sijn vader Pieter van
Eekhout & Hendrickje Jans van Amersfoort
oud 29 jaren als voorn ouders doot geass
met Lijstje Barense

Bod bij veiling 27 jan 1690 Herengracht 107, Amsterdam Bod op huis en erf, Wapen van Schagen, het tweede huis bezuiden het hoekhuis van de Blauwburgwal 2c
Gebeurtenisopmerking

Joost doet een bod op een huis bij een veiling. Hij kan echter de borg niet stellen.

Citaat

Cooper is gebleven ter somme van drie duijsent vier
hondert gls Joost Pietersz van Eeckhout van Delft
dogh alzoo in gebreeke is gebleeven borgh tot genoegen
te stellen, is t voorsz perceel wederom geveijlt en
is cooper gebleven ter somme van drie duijsent drie
hondert en aght gls, Jan Heijden Brandenwijntapper
op de hoecq van de St Nicolaes straet ...

Gezin van Joost Pietersz van Eijkhout en Gijsbertje Cornelis

Ongetrouwd Partners Gijsbertje Cornelis ( * rond 1670 + ... )
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Annetje Joosten van Eijkhout29 okt 169322 jan 1760

Gezin van Joost Pietersz van Eijkhout en Marritje Pieters

Onbekend Partners Marritje Pieters ( * + 17 sep 1732 )
  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Jacoba Joosten van Eijkhout22 okt 16989 feb 1744
Pieter Joosten van Eijkhout20 dec 169928 okt 1701
Soetje Joosten van Eijkhout10 nov 1700
Pieter Joosten van Eijkhout6 aug 17025 sep 1702
Pieter Joosten van Eijkhout29 jan 17047 okt 1704
Pieter Joosten van Eijkhout6 sep 170530 apr 1706
Saartje Joosten van Eijkhout11 sep 170711 mei 1710
Saara Joosten van Eijkhout10 aug 171029 nov 1710
Sara Joosten van Eijkhout26 apr 1712
Sara Joosten van Eijkhout11 jun 1713
Pieter Joosten van Eijkhout26 jul 1719voor 29 apr 1765

Gezin van Joost Pietersz van Eijkhout en Jannetje Gerretse

Getrouwd Vrouw Jannetje Gerretse ( * rond 1695 + ... )
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Ondertrouw 9 jan 1733 Amsterdam Ondertrouw van Joost Pietersz van Eijkhout en Jannetje Gerretse 3g
Brontekst

Compareerden als vooren Joost Pieterse van Eekhout, van Delft
wedr Hendrikie Jans, in de Passeerderstraet &
Jannitje Gerrits, van Am oud 37 jare woond
als voorn ouds doot geasst met haer suster
Helena Gerrits

Notariele akte 22 nov 1740 Amsterdam Clandestiene verkoop van vis 2d
Citaat

... Jannetje Gerrets
oud 36 [46] jaaren wed. van Joost Pietersz van
Eijkhout, woonende zij get in de Passeerder
straet tussen de Princegraft en dwars=
straet, geertruij Hageman oud 21 jaaren
huijsvrouw van Jan Top woonende op de
Lindegraft N.Z. bij de Brouwersgragt ...

Inschrijving Weeskamer 22 dec 1742 Amsterdam Inschrijving Weeskamer van Joost Pietersz van Eijkhout 2e
Brontekst

Joost Pieters van Eijkhout, Passeerderstraat

Den 22 december 1742 heeft Annetje Gerrits de wed verklaart
geen middelen te hebben om haar onmondige iets voor
vaders erte konnen bewijsen welk Lijsbet Pieters van
Eijkhou, de moeij paternel getuijgde waarheijd te zijn, door
order van de heeren also ende vacantie.

  Kinderen
Naam Geboortedatum Sterfdatum
Judick van Eijkhout16 okt 17339 okt 1744

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Relatie tot Sophia Felicia Vermeulen 2 maal stamovergrootvader (11 generaties)
Familie-lijn

Bosch - Vorrink - Villele - Barendse - Coop - Van Eijkhout
Bosch - Goossens - Vorrink - Villele - Barendse - Coop - Van Eijkhout

 

Kwartierstaat

 1. Pieter Jansz van Eijkhout
  1. Annetje Neve
   1. Joost Pietersz van Eijkhout
    1. Dirkje Dircs Koeman
     1. Pieter Joosten van Eijkhout
    2. Hendrickje Jans
    3. Gijsbertje Cornelis
     1. Annetje Joosten van Eijkhout
    4. Marritje Pieters
     1. Jacoba Joosten van Eijkhout
     2. Pieter Joosten van Eijkhout
     3. Soetje Joosten van Eijkhout
     4. Pieter Joosten van Eijkhout
     5. Pieter Joosten van Eijkhout
     6. Pieter Joosten van Eijkhout
     7. Saartje Joosten van Eijkhout
     8. Saara Joosten van Eijkhout
     9. Sara Joosten van Eijkhout
     10. Sara Joosten van Eijkhout
     11. Pieter Joosten van Eijkhout
    5. Jannetje Gerretse
     1. Judick van Eijkhout
   2. Anna Pieters van Eijkhout
   3. Elisabet van Eijkhout
   4. Sara Pieters van Eijkhout
   5. Floris Pietersz van Eijkhout
   6. Reijnier Pietersz van Eijkhout
   7. Geertruij Pieters van Eijkhout

Bronverwijzing

 1. DTB Delft
   • Pagina: DTB DopenCollectie Delft, archief 14, inventaris­num­mer 00058, Doopboeken Nieuwe Kerk, 1661 - 1682, folio 133 scan 137
 2. Archief Amsterdam
   • Pagina: Confessieboeken, archiefnummer 5061, inventarisnummer 338 pag 302
   • Pagina: toegangsnr 5005 Gaardersbelasting boek 80 pag 54
   • Pagina: Kwijtscheldingen, archiefnummer 5073, inventarisnummer 918
   • Pagina: Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer 11733
   • Pagina: toegangsnr 5004 weeskamer Leidsche Kerkhof boek 86 pag 93
 3. DTB Amsterdam
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 47, blad p.155(folio 78), nr.8
   • Pagina: DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 99, blad p.409(folio 205), nr.4
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 558, blad p.411
   • Pagina: DTB Begraven, archiefnummer 5001, inventarisnummer 1237, blad p.60vo en p.61
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 516, blad p.108
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 518, blad p.326
   • Pagina: Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 574, blad p.175