Welkom


Welkom op de genealogische website van families Vermeulen, Bosch, Broks en Habraken.


Familiefoto bij het huwelijk van Geertruida Berendina Bosch

De centrale persoon in de kwartierstaat is Sophia Felicia Vermeulen
Meer informatie over de verschillende takken Vermeulen, Bosch, Broks en Habraken, haar vier grootouders, vindt u op de pagina Grootouders.

 

Inhoud startpagina:
Aanleiding
Opvallende feiten
In dienst van de VOC
Ongehuwde moeders
Meiseniers
WO II
Gezocht & Hulp
Bronnen

Tips voor genealogisch onderzoek

 

 

 

AanleidingSint Ludgeruskerk in Zele

De aanleiding voor het genealogisch onderzoek waren de familieverhalen over mijn betovergrootmoeder Philomena Goossens.
Haar enige zoon Niels Gustaaf Goossens, zou als vader een Zweedse matroos hebben. Die Zweedse afkomst zou de naam Niels Gustaaf verklaren. Het was overigens niet ongebruikelijk dat een ongehuwde moeder haar zoon naar de vader vernoemde.
De matroos zou beloofd hebben terug te komen en met Philomena te trouwen. Hij kwam echter nooit terug, wellicht een schipbreuk of het was een loze belofte.
Tot op heden is er niets gevonden dat dit verhaal kan bevestigen of ontkrachten.

Wel bracht mijn speurtocht mij in Zele, de geboorteplaats van Philomena. Daar, bij de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, gaf Karel de Wilde mij een introductie in de genealogie.
Het meeste onderzoek doe ik via internet, steeds meer archieven zijn ingescand en zelfs geïndexeerd. Geïnspireerd door websites als Ooijvaar, Tjoelker en Van Osnabrugge heb ik besloten mijn werk ook te publiceren.

Het onderzoek betreft de kwartierstaat van mijn dochter, inclusief het volledige gezin van de personen in de kwartierstaat.
Daarbij probeer ik zoveel mogelijk tastbare plekken te verbinden met de personen uit de kwartierstaat, zoals de huizen waar zij woonden of de kerken waar zij gedoopt zijn. Deze informatie is te vinden door op de locaties te klikken. Een mooi voorbeeld is Wasserij Lenderink in Zutphen of Korenmolen De Druiventros in Ouderkerk a/d IJssel.

omhoog


 

 

Opvallende feiten


Bij stamboomonderzoek kom je van alles tegen. Hieronder een aantal opmerkelijke feiten of records.

Vaders, die overleden zijn, wanneer hun kind wordt geboren:
Lucas Blaauw
Emmanuel Goossens
Joannes Henricus Jansse van der Schoot
Simon Dekker
Mathias Joannis Tijsse van den Tillart

Twee maal binnen één kalenderjaar getrouwd:
Pieter van Liempd

Vier maal getrouwd:
Angenita de Groot
Barent Pieters Swart
Giertje Anthonis de Vos
Joost Pietersz van Eijkhout
Barbara Thomas
Christianus Anthonii Smits

Vijf maal getrouwd:
Louw Cornelis

Moeders met heel veel kinderen:
19 Adriana van der Schoot
16 Elisabeth Liempt
15 Catrina Pattijn
15 Simetje Dekker

Genealogie is vaak puzzelen. Maar het wordt pas echt uitdagend wanneer twee broers dezelfde voornaam hebben en beide trouwen met een vrouw, die ook hetzelfde heten (die elkaars nichten zijn). Zie de zoons Martinus van Johannes van de Bosch

omhoog

In dienst van de VOC


De Vereenigde Oostindische Compagnie was handelsonderneming met een monopolie op de handel met Azië. Het gebied lag ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.

De VOC werd in 1602 opgericht en was eerste internationale handelsbedrijf ter wereld. Tevens was de VOC het eerste bedrijf, waarin aandelen gekocht konden worden. De VOC had een handelsnetwerk op tussen de diverse handelsposten in Azië, de handel zorgde vele jaren voor grote winsten. De VOC sloot overeenkomsten met oosterse vorsten om de handel zeker te stellen. De VOC had een eigen leger en oorlogsschepen voor de verdediging en uitbreiding van haar gebied. De compagnie verdreef de Portugezen uit hun Aziatische handelsposten en hield andere concurrenten op een afstand. Rond 1700 was de helft van de medewerkers soldaat.Joost Meijer Soldijboek VOC

Deze voorouders waren werknemer van de VOC:

Voorouder Relatie tot Sophia
Jan Cornelis Villele (stamvader)
Sjoert Sakes (stamvader)
Barent Robberts (stamgrootvader)
Roelof Lebbing (oudovergrootoom)
Johannis Lebbing (oudovergrootoom)
Joost Meijer (oudbetovergrootoom)
Wilhelmus Silleman (stamgrootoom)
Floris Pietersz van Eijkhout (stamovergrootoom)

omhoog


Ongehuwde moeders


In de kwartierstaat staan meerdere ongehuwde moeders. Hier wordt niet bedoeld moeders, die net "te laat" trouwen met de vader van hun kind. Maar moeders waarvan de vader verder niet in hun leven voorkomt of zelfs onbekend is. Hoe tegen de ongehuwde moeders aan werd gekeken is afhankelijk van de tijd, plaats en omstandigheden. Maar vast staat dat zij het altijd extra moeilijk gehad zullen hebben om naast de zorg voor de kinderen ook voor inkomsten te zorgen. Zie voor een verdere uiteenzetting over onwettige kinderen, de website yory.nl.

Ongehuwde moeders Relatie tot Sophia
Philomena Goossens (oudmoeder)
Margarethe Piro (oudmoeder)
Classina van Beijeren (oudgrootmoeder)
Geertruida Berendina Lenderink (oudmoeder)
Jacoba van Hees (oudovergrootmoeder)
Aagje Sjoerds (oudbetovergrootmoeder)
Gijsbertje Cornelis (stamovergrootmoeder)
Agnes van Eerde (stamoudmoeder)
Maria Constantia Goossens (oudtante)
Johanna van Beijeren (oudgroottante)

 

omhoog

Meiseniers


Het meisenierschap was een erfelijk juridisch statuut, in het westen van Brabant. Aan het statuut van de meisenier waren een aantal privileges verbonden, vergelijkbaar met die verleend werden aan de poorters van een stad.
Deze voorrechten van een meisenier omvatten.
- vrijstelling van tol over het hele Hertogdom Brabant
- vrijstelling van de dode hand, oftewel vrijstelling van successierechten bij het overlijden van een familielid
- vrijstelling van karweien
- het recht om enkel in Brabant gevonnist te worden, waar de aangeklaagde misdaad ook gebeurd zou zijn

De registratie van het meisenierschap wordt thans voortgezet door een Meiseniersraad van vier personen. Zie hiervoor hun website.
Mijn eigen registratie staat onder nr. MSR066.

Meiseniers in de kwartierstaat (lijn Bettens):
Laurentius Bettens
Anna van Malder
Joannes van Malder
Roelant Stroobant
Barbara van den Gersmoirtere
Joannes van Obbergen

Meiseniers in de kwartierstaat (lijn Van den Bree):
Joannes van den Bree
Melchior van den Bree
Joanna de Clerck
Henricus Buelens
Wouter van der Elst

omhoog

WO IITijdens de tweede wereldoorlog zijn er verschillende mensen omgekomen.
Als militair:
Cornelis Vermeulen
Johannes Marinus Vermeulen

Als verzetsstrijder:
Bernardus Jacob Lenderink
Wibo Sjerp Lans, en zijn zoon
Henri Cornelis Lans

 

Als burger:
Pieter Cente Vermeulen

 

omhoog

Gezocht & Hulp


Mocht u voorouders van u aantreffen op deze website, ben ik zeer geïnteresseerd in informatie of foto's.
Als u informatie of foto's heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Vindt u de website leuk of interessant? Of wellicht bent u verder geholpen met uw eigen onderzoek?
Een donatie wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van de website.

omhoog

Bronnen


Voor het onderzoek is gebruik gemaakt de Burgelijke Stand, Doop, Trouw en Begraafregisters en documenten zoals testamenten en schepen protocollen.
De vermelde bronnen zijn door mij gecontroleerd en brachten mijn onderzoek soms terug tot in de 16e eeuw, in geval van de meiseniers zelfs verder terug. Het onderzoek loopt nog steeds door, en de resultaten worden regelmatig aan de website toegevoegd.
In sommige gevallen lijken onderzochte voorouders aan te sluiten op stambomen van bekende personen uit het verleden. Dit is meestal lastig te bewijzen.

omhoog

Tips voor genealogisch onderzoek


Introducties en toelichtingen over genealogisch onderzoek zijn al voldoende op internet te vinden. Hieronder haal ik onderwerpen aan, uit eigen ervaring, die mogelijk hulp bieden aan andere amateur genealogen.

 

Onderwerpen:
Latijn
Neem broers en zusters in de onderzoek mee.
Let op de juiste plaatsnaam
Hoe gebruik je het onderzoek van anderen?
Controleer zoveel mogelijk bronnen.
Waar is hulp beschikbaar?
Vul het verhaal van VOC werknemers aan.

omhoog

Latijn


Neem de moeite om termen in het Latijn op te zoeken. Lijstjes met Latijnse termen zijn eenvoudig te vinden en kunnen helpen om vergissingen te voorkomen. Daarnaast is er ook Google translate, waar ook Latijn in vertaald kan worden.

Een voorbeeld hiervan betreft het huwelijk tussen Doede Equarda en Dorothea Donckers te Gemert. In sommig ander genealogisch werk wordt gesteld dat Doede commandant is.
Dat lijkt opmerkelijk gezien hij en zijn vrouw tot dan toe een zwervend bestaan leiden.

Het latijnse woord waar het om draait is commorantis.
Commoranti is inwoner en commorantis is bijwoner, wat zoveel betekent als inwoner zonder burgerrecht.

omhoog

Neem broers en zusters in de onderzoek mee.


Het mede beschouwen van broers en zusters is essentieel voor grondig genealogisch onderzoek. Broers en zusters treden regelmatig op als doopgetuigen of als getuige bij huwelijken.
Toen ik vastliep bij Jan de Nijs, ben ik verder blijven zoeken bij de dopen van kinderen van broers, zusters, zwagers en schoonzusters. Hij was getuige toen zijn zwager Pieter Groen een kind liet dopen. Hierbij werd het patroniem van Jan vermeld: Jan Martens de Nijs. Hierdoor kon ik de juiste ouders van Jan de Nijs achterhalen.

Het kan handig zijn om een broer of zuster te onderzoeken met een minder voorkomende naam. Zo heeft de naam Amelberga mij in Vlaanderen al veel geholpen.

omhoog

Let op de juiste plaatsnaam.


In het verleden stonden plaatsen dikwijls bekend onder een andere naam dan nu.
Voor plaatsnamen gebruikt in Amsterdamse aktes, is een handige lijst beschikbaar.

Plaatsnamen komen vaak dubbel voor. Soms kun je wel zien welke bedoeld wordt: wanneer de hele familie uit Leiden komt, en er wordt Valkenburg genoemd, dan zal niet Valkenburg in Limburg bedoeld worden.
Bij de plaatsnaam Rijswijk heb ik wel even moeten zoeken om er achter te komen dat het niet Rijswijk in Zuid-Holland betrof.

omhoog

Hoe gebruik je het werk van anderen?


Heel veel stambomen zijn al uitgezocht en op internet te vinden. In al die stambomen komen, zoals in bijna iedere stamboom, ook foutjes voor.
Het zomaar overnemen van gegevens kan ertoe leiden dat je ook de fouten overneemt. Wanneer je het genealogisch uitzoekwek serieus neemt, dien je zelf alle bronnen te checken.

Toch kan het nuttig zijn om gegevens van anderen op te zoeken, bijvoorbeeld wanneer je vastloopt omdat voorouders uit een andere plaats komen dan waar ze trouwen.
Gebruik de gevonden gegevens als een aanname en check zelf de primaire bronnen (zoals dtb-gegevens). Voeg de personen pas aan je eigen stamboom toe, wanneer de bronnen hebt kunnen checken.

Durf daarbij ook je eigen conclusies te trekken, die misschien afwijken van wat je op andere websites ziet. Zie ook hiervoor Doede Equarda

omhoog

Controleer zoveel mogelijk bronnen.


Er sluipen weleens foutjes in je werk. In een voogdij akte betreffende de kinderen van Arnoldus Joannis van den Hurk, werd de grootvader der wezen genoemd. Zo werd duidelijk dat niet Arnoldus Joannis Arnoldi van den Hurk, gedoopt 20 juni te Erp, de echtgenoot van Dimphia van Dijck was. Maar zijn achterneef Arnoldus Joannis Lamberti van den Hurk, gedoopt op 9 april 1741 te Erp.

Bij Cornelis Cornelisz Swart was ik zo enthousiast over zijn vermeende voorouders, dat ik onvoldoende had gecheckt of hij de juiste voorouder was. Door een testament van een oudtante en nadere beschouwing van een doopgetuige, heb ik een andere conclusie moeten trekken over zijn ouders. En is niet deze Cornelis Cornelisz zijn vader, maar deze Cornelis Cornelisz.

omhoog

Waar kun je hulp vinden?


Ik heb zelf veel gehad aan Stamboomforum.
Daar heb ik regelmatig hulp gekregen met mijn speurwerk en transcripties.

En wellicht kan ik je helpen. Naast de gegevens op deze website, heb ik nog meer aktes en bronnen. Ik heb naaste familie van mijn voorouders onderzocht, maar niet alles op de website gezet. Neem gerust contact met mij op.

omhoog

Het verhaal van de VOC.


De website met veel informatie over schepen en hun reizen van de VOC is: De VOC site.
Ook zeer interessant over scheepswrakken: Maritime Stepping Stones.

omhoog